Το Πανεπιστήμιο Πατρών παρουσίασε σύστημα δειγματοληψίας ακριβείας των εδαφών

 Σην πρώτη παρουσίαση στο κοινό της πρώτης έκδοσης του τελικού προϊόντος ενός πρότυπου συστήματος δειγματοληψίας ακριβείας των εδαφών, καταγραφής και μεταφοράς των δειγμάτων από το χωράφι μέχρι το εδαφολογικό εργαστήριο στα πλαίσια του έργου SOILSYS πραγματοποίησε το Εργαστήριο Εδαφολογίας του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών και η εταιρεία METRICON στον εκθεσιακό χώρο του 29ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών (ΕΕΕΟ) με θέμα «Εφαρμογές Έρευνας και Τεχνολογίες Αιχμής στη Φυτική Παραγωγή» (https://29eeeo.gr/).

Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε με το Πανεπιστήμιο Πατρών, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Πάτρα 15-18 Οκτωβρίου 2019 στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών (Κουκούλι).

Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Παντελή Μπαρούχα την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου παρουσίασε την εργασία με τίτλο «SΟΙLSYS-PHOS: ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΤΑΛΗΛΛΗ ΓΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» και η οποία αφορά μία νέα μεθοδολογία για την ταχύτερη εκτίμηση της φωσφορικής λίπανσης των καλλιεργειών με χρήση ρομποτικών συστημάτων και ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων λόγω του πολύ μικρού όγκου χημικών αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται.

Οι δοκιμές της μεθόδου πραγματοποιούνται στο Εδαφολογικό Εργαστήριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Το έργο SOILSYS - Έξυπνο ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης, ανάλυσης συμβουλευτικής και ελέγχου ποιότητας των εδαφών και των λιπάνσεων με χρήση Μικροηλεκτρονικής και ΤΠΕ – SOILSYS [ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ / MIS 5021445] χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς «Μικροηλεκτρονική» και των «προηγμένων υλικών» με Κωδικό ΟΠΣ 2154 , στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα».

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE