Σ. Μυλώνας για ΔΕΥΑΔ : Όπου πάμε και μιλάμε χρωστάμε

Την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η δημοτική επιχείρηση ύδρευσης Δήμου Δυτικής Αχαίας παρουσίασε σήμερα σε ειδική συνεδρίαση ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαίας Σπύρος Μυλωνάς .

Την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η δημοτική επιχείρηση ύδρευσης Δήμου Δυτικής Αχαίας παρουσίασε σήμερα σε ειδική συνεδρίαση ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαίας Σπύρος Μυλωνάς. 

Άστραψε και βρόντηξε ο Δήμαρχος χαρακτηρίζοντας την κατάσταση της ΔΕΥΑΔ κωματώδη. Μεταξύ άλλων ο Σπύρος Μυλωνάς ανέφερε: 

"Γνωρίζουμε όλοι ότι το υπ αριθμόν ένα πρόβλημα της Δυτικής Αχαΐας είναι αυτό της ύδρευσης. Ένα πρόβλημα που ξεκινάει από παλιά και ευελπιστούμε ότι θα το λύσουμε στα επόμενα ένα δύο χρόνια. Είναι ένα πρόβλημα που έχει φτάσει στα όρια του και θα πρέπει να δεσμευτούμε , να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να το λύσουμε. Η ΔΕΥΑΔ βρίσκεται σε κωματώδη κατάσταση , αφού ολέθριες πολιτικές, ρουσφετολογικές πρακτικές και ελαφρότητα στην όλη διαχείριση την οδήγησαν στην πλήρη απαξίωση. Συνεχείς ελλείψεις νερού , πλημμελείς έλεγχοι της ποιότητας νερού , προβληματική λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού , δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης με σοβαρότατα προβλήματα , ρυθμός εκκένωσης βόθρων που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των δημοτών. Αυτά είναι τα προβλήματα που παρουσιάζονται παντού στον Δήμο."

"Κάνουμε ότι σας δίνουμε νερό , κάνετε ότι πληρώνεται . Μέγιστη συνεισφορά στην κατάρρευση της ΔΕΥΑΔ έχει η μη έκδοση τακτικών αξιόπιστων λογαριασμών ύδρευσης . Πέραν αυτών μερίδιο των δημοτών όχι απλά δεν εξοφλεί τους λογαριασμούς ύδρευσης αλλά προβαίνει σε κλοπή , ουσιαστικά του νερού , με αυθαίρετες συνδέσεις στο δίκτυο παροχών που χρησιμοποιούνται για άρδευση αμπελιών , ελαιώνων , κήπων , κατά προκλητικό τρόπο την ώρα που παρατηρείται έλλειψη νερού στους γείτονές μας . Επίσης κατά ανάλογο τρόπο έχουν καταστραφεί  , αφαιρούνται παραβιάζονται και αποκρύπτονται υδρόμετρα με στόχο την αποφυγή καταμέτρησης και την μη εξόφληση των λογαριασμών. Αν σε όλα αυτά προστεθεί το μοναδικό φαινόμενο η εταιρεία να μην έχει μόνιμο προσωπικό και να λειτουργεί με προσωπικό ανάγκης μέσω προγραμματικής συμφωνίας με το Δήμο η με εξωτερικούς συνεργάτες γίνεται νομίζω αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος."

"Απαιτούνται άμεσα μετρά , πολιτικά , επικοινωνιακά , οργανωτικά αλλά και άμεση οικονομική στήριξη από τους Δημότες και την κυβέρνηση για να μπορέσουμε μέσα από ένα επιχειρησιακό σχέδιο να λειτουργήσει η ΔΕΥΑΔ προσφέροντας νερό και υπηρεσίες στους δημότες αλλά και για να εξυγιανθεί οικονομικά. Αναφορικά με το καθεστώς λειτουργίας της , να λειτουργήσει δηλαδή όπως πρέπει και ή να λειτουργήσει σωστά ή να επιστρέψει στο Δήμο , τη στιγμή αυτή κάθε συζήτηση τέτοια είναι πρόωρη , δεδομένου ότι άμα ενσωματωθεί σήμερα στο Δήμο λόγω των μεγάλων της οφειλών θα παρασύρει το Δήμο στην οικονομική καταστροφή με ολέθριες συνέπειες για τον Δημότη και τον τόπο"

Από το οικονομικό  ισοζύγιο της 31-8-2019 ο κ. Μυλωνάς ανέφερε πώς προκύπτουν τα παρακάτω:

• Οφειλές προς τρίτους 2.322.220 € τα οποία κατανέμονται σε:

ΔΕΗ 1.000.000 €

Προμηθευτές-Εργολάβοι    1.334.892 €

•Οφειλές πελατών     2.700.000 €

• Ταμιακά διαθέσιμα    - 186.300 €

(Η περίφημη τρύπα στα ταμεία)

• Κατασχέσεις         916.610,98€   

• Άγνωστο είναι το ύψος των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.

Ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας αναφέρθηκε στις άμεσες ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να "σωθεί" η χρεοκοπημένη ΔΕΥΑΔ.


1. Έκτακτος οικονομικός έλεγχος της ΔΕΥΑΔ, διαχειριστικός έλεγχος της εταιρείας από το 2013 και μετά από ορκωτούς Λογιστές
2. Ορισμός ΠΟΥ, Ταμία, διαχειριστή ενταλμάτων
3. Εφαρμογή ολοκληρωμένης επαγγελματικής επικοινωνιακής πολιτικής.
4. Επισκευή των βλαβών του δικτύου από πέντε τουλάχιστον συνεργεία, (ένα της ΔΕΥΑΔ και τέσσερα εξωτερικών συνεργατών), επίβλεψη των συνεργείων από προσωπικό της ΔΕΥΑΔ. Μελέτη των αιτιών εμφάνισης κάθε βλάβης, λήψη μέτρων μη επανάληψης της, ιδιαίτερα στις επαναλαμβανόμενες.
5. Καθορισμός διαδικασίας υποδοχής και διαχείρισης των αιτημάτων για επισκευή των βλαβών.
6. Καθορισμός ευέλικτου διακανονισμού οφειλών, σύσταση κοινωνικού τιμολογίου.
7. Συνεχής έκδοση λογαριασμών.
8. Συνεχής τηλεφωνική επικοινωνία προς τους πελάτες για εξόφληση των λογαριασμών, ξεκινώντας από τους ψηλότερους λογαριασμούς.
9. Διακοπή της παροχής νερού στους πελάτες που δεν εξοφλούν τους λογαριασμούς τους μετά την παρέλευση της ημερομηνίας εξόφλησης, εκτός των περιπτώσεων ύπαρξης συγκεκριμένων κοινωνικών προβλημάτων, μακροχρόνια άνεργοι, ΑΜΕΑ κ.λπ.
10. Ανά οικισμό καταγραφή, μελέτη και απομόνωση των δικτύων που βρίσκονται εκτός των Ορίων των οικισμών τις περιόδους λειψυδρίας.
11. Έλεγχος των παροχών για ύπαρξη παράνομων συνδέσεων στο δίκτυο και αντικανονικές χρήσεις του νερού. Διακοπή και επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων από τις 30-12-2019 και μετά.
12. Απεικόνιση των δικτύων σε κάθε οικισμό, ασφάλιση των διακοπτικών στοιχείων, εκπαίδευση και εξουσιοδότηση συγκεκριμένων ατόμων για χειρισμούς, πχ. Πρόεδροι κοινοτήτων, αντιπρόεδροι κ.λπ.
13. Καταμέτρηση δύο φορές το έτος με αξιόπιστο τρόπο και εκτέλεση εργασιών επί των υδρομέτρων όπως:
*Καταγραφή της ένδειξης
*Καταγραφή της κατάστασης του μετρητή, χωμένος, στάσιμος, κατεστραμμένος κ.λπ.
*Αντικατάσταση των βεβλαμμένων υδρομέτρων, ασφάλισή τους, χρέωση των αντίστοιχων δαπανών.
*Επιβολή προστίμου για καταστροφή του μετρητή
*Ασφάλιση του μετρητή έναντι παραβίασης ή άλλης ενέργειας που θα εμποδίζει την σωστή λειτουργία του και την μη σωστή καταγραφή της κατανάλωσης
*Λήψη και καταχώρηση της θέσης του στα αρχεία της ΔΕΥΑΔ με γεωγραφικές συντεταγμένες, gps, για να μπορεί πάντα με ασφάλεια να γίνεται η καταγραφή της κατανάλωσης, ανεξαρτήτως καταμετρητή, αφού θα μπορεί να οδηγείται στον μετρητή ηλεκτρονικά. Για λόγους αποφυγής λαθών και μείωσης αναγκών σε προσωπικό είναι σκόπιμο οι συντεταγμένες να οδηγούνται αυτόματα με την λήψη τους στο αρχείο.
*Λήψη φωτογραφίας του υδρομέτρου και του αριθμού του, όπου θα διακρίνεται σαφώς η ένδειξη αλλά και η γενικότερη κατάστασή του.
*Ισολογισμός, εντοπισμός και καταγραφή τυχόν παροχών που δεν υπάρχουν στα αρχεία της ΔΕΥΑΔ, τοποθέτηση μετρητή, επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων.
14. Ετήσιος καθαρισμός των υδατοδεξαμενών.
15. Επισκευή αντλιοστασίων και λοιπού Η-Μ εξοπλισμού των δικτύων.
16. Αμεση επισκευή των συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου των δικτύου, Βάνες, φλοτέρ, μετρητές πίεσης, επιτηρητές στάθμης κ.λπ. Ομογενοποίηση του εξοπλισμού.
17. Εκκίνηση της διαδικασίας ελέγχου της ποιότητας του νερού, επιθεώρηση, λειτουργία των συστημάτων Χλωρίωσης.
18. Επισκευή του δεύτερου βυτίου και οργάνωση της όλης λειτουργίας των εκκενώσεων. Προκαταβολή είσπραξη των δαπανών εκκενώσεων.
19. Ολοκλήρωση της επισκευής του Βιολογικού καθαρισμού Κ. Αχαΐας, εγκατάσταση μόνιμου αξιόπιστου αναδόχου για την λειτουργία του. Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης της λειτουργίας του από δημότες.
20. Με την ολοκλήρωση της επισκευής του και υπό την προϋπόθεση της σωστής λειτουργίας του, παραλαβή λυμάτων στον βιολογικό από όμορους δήμους για εξασφάλιση εσόδων.
21. Προκήρυξη για την πρόσληψη επαγγελματία γενικού διευθυντή στη ΔΕΥΑΔ.
22. Εκπόνηση 5ετούς επιχειρησιακού σχεδίου ανάτασης της ΔΕΥΑΔ.
23. Νομική υποστήριξη του ΔΣ της ΔΕΥΑΔ για διαχείριση των θεμάτων που προκύπτουν τόσο με τα δικαστικά όσο και με τα λοιπά τρέχοντα θέματα.
24. Συνάντηση με εργολάβους και προμηθευτές για τον διακανονισμό των πληρωμών και την συνέχιση της συνεργασίας
25. Διακανονισμός των οφειλών ΔΕΗ.
26. Ανάθεση των μελετών ανόρυξης νέων γεωτρήσεων.
27. Πίεση για πρόσληψη μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού
28. Υδρευση από το φράγμα Πείρου-Παραπείρου, συνεργασία με τους όμορους δήμους για την σύσταση του φορέα διαχείρισης
29. Υδρευση του τ. Δήμου Λαρίσσου από το φράγμα του Πηνειού, επικαιροποίηση της υπάρχουσας μελέτης, ένταξή της σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
30. Ημερίδες στην Αχαγιά και στις Πρωτεύουσες των τ. Δήμων και κοινοτήτων για ενημέρωση των δημοτών στα θέματα της ΔΕΥΑΔ.

Ο κ. Μυλωνάς τόνισε μεταξύ άλλων πώς οι πολίτες θα πρέπει να σταθούν στο πλευρό της Δημοτικής Αρχής και να συμβάλλουν στην επανεκκίνηση της ΔΕΥΑΔ.

Ελένη Παρασκευοπούλου

 

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE

Ευθύνη

Αυγ 02, 2020 Hits:41 ΑΠΟΨΕΙΣ