Πρωτιά της Ελλάδος σε άνεργους πτυχιούχους

Αρνητική πρωτιά κατέχει η Ελλάδα μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ανεργία των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 25-39 ετών, που έφτασε το 2018 σε ποσοστό 19,9%.

Σύμφωνα με την έρευνα του ΚΑΝΕΠ – ΓΣΕΕ με τίτλο: «Εκπαίδευση και Απασχόληση: Βασικά μεγέθη και διαστάσεις μιας επωφελούς διασύνδεσης», το 2018 η Ελλάδα βρέθηκε στην τελευταία θέση της Ε.Ε., με ποσοστό 69,6%, σε απασχολούμενους αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ηλικίας 20-34 ετών.

Επίσης, το 33,9% των εργαζομένων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης απασχολείται σε θέση εργασίας που απαιτεί προσόντα χαμηλότερα από το μορφωτικό του επίπεδο.

Η Ελλάδα κατέχει την 1η θέση στην Ε.Ε.-28, με ποσοστό 20,5%, σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 25-34 ετών οι οποίοι βρίσκονται σε υλική και κοινωνική αποστέρηση το 2018.

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης:

-Η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση στην Ε.Ε.-28, με ποσοστό 69,6%, σε απασχολούμενους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 20-34 ετών το έτος 2018.

-Η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση στην Ε.Ε.-28, με ποσοστό 55,3%, σε απασχολούμενους αποφοίτους τουλάχιστον ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 20-34 ετών το έτος 2018.

-Την περίοδο 2009-2014 το μέσο ισοδύναμο καθαρό εισόδημα των ατόμων ηλικίας 18-64 ετών στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική μείωση τόσο για αποφοίτους χαμηλού (κατά 4.207€ ή κατά -36,6%) και μέσου (κατά 5.296€ ή κατά -36,6%) όσο και υψηλού (κατά 8.373€ ή κατά -37,3%) μορφωτικού επιπέδου, με μικρές αυξομειώσεις την επόμενη περίοδο (2016-2018).

-Η Ελλάδα σταθερά βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις στην Ε.Ε.-28 σε ό,τι αφορά το μέσο καθαρό εισόδημα των ατόμων ηλικίας 18-64 ετών χαμηλού (23η θέση) και μέσου (25η θέση) όσο και υψηλού (25η θέση) μορφωτικού επιπέδου για το έτος 2018.

-Η Ελλάδα κατέχει αρνητική πρωτιά στην Ε.Ε.-28, με ποσοστό 19,9%, σε ανέργους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 25-39 ετών για το έτος 2018.

-Αντίστοιχα αρνητική είναι η πρωτιά της Ελλάδας στην Ε.Ε.-28, με ποσοστό 19,6%, σε μακροχρόνια ανέργους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 15-29 ετών για το έτος 2018.

-Η Ελλάδα κατέχει τη 2η θέση στην Ε.Ε.-28, με ποσοστό 22,3%, σε νέους ηλικίας 15-34 ετών (Neets) που βρίσκονται εκτός εργασίας και ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης/κατάρτισης (τυπικής και μη τυπικής).

-Η Ελλάδα κατέχει την 3η θέση στην Ε.Ε.-28, με ποσοστό 33,9% στην κάθετη αναντιστοιχία προσόντων και δεξιοτήτων, σε εργαζόμενους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η θέση εργασίας των οποίων υπολείπεται του μορφωτικού τους επιπέδου, με το χάσμα να διευρύνεται σημαντικά την περίοδο εντός κρίσης (2010-2018).

-Η Ελλάδα κατέχει την 1η θέση στην Ε.Ε.-28, με ποσοστό 20,5%, σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 25-34 ετών οι οποίοι βρίσκονται σε υλική και κοινωνική αποστέρηση το 2018.

 

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE