Πάτρα: Οι σταυροί που θα βάλουμε σε Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές

Βρισκόμαστε μια ανάσα από το άνοιγμα των κάλπεων την Κυριακή το πρωί, για την ανάδειξη των εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης δημάρχων, δημοτικών συμβουλίων, περιφεριεαρχών, περιφεριεακών συμβουλίων και τοπικών συμβουλίων και θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ως φηφοφόροι στους σταυρούς προτίμησης, ώστε να μην είναι περισσότεροι από το επιτρεπόμενο όριο και η ψήφος σας ακυρωθεί!

Σταυροί στα ψηφοδέλτια για τις Περιφερειακές Εκλογές

 • Προς έναν (1) υποψήφιο σύμβουλο στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται έως και 3 περιφερειακοί σύμβουλοι.
 • Προς έναν (1) ή δύο (2) υποψηφίους συμβούλους στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται από 4 έως και 7 περιφερειακοί σύμβουλοι.
 • Προς έναν (1) ή δύο (2) ή τρεις (3) υποψηφίους συμβούλους στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται από 8 έως και 12 περιφερειακοί σύμβουλοι.
 • Προς έναν (1) ή δύο (2) ή τρεις (3) ή τέσσερις (4) υποψηφίους συμβούλους στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται περισσότεροι από 12 περιφερειακοί σύμβουλοι.

Σταυροί στις Δημοτικές Εκλογές
Σε δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια έως τρεις (3) σταυρούς προτίμησης

Σε δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες:

 • α. Όταν η εκλογική περιφέρεια έχει έως τρεις (3) έδρες: έναν (1) σταυρό προτίμησης
 • β. Όταν η εκλογική περιφέρεια έχει περισσότερες από τρεις (3) έδρες: έως τρεις (3) σταυρούς προτίμησης

Εναν (1) σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από τις λοιπές εκλογικές περιφέρειες του δήμου

Στις κοινότητες

 • Σε κοινότητες άνω των 300 κατοίκων: έως δύο (2) σταυρούς προτίμησης
 • Σε κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων: έναν (1) σταυρό προτίμησης

Ένα ψηφοδέλτιο είναι άκυρο όταν:

 • έχει σημειωθεί σταυρός προτίμησης με χρώμα που είναι διαφορετικό από το καθορισμένο,
 • έχει μορφή που διαφέρει από τα οριζόμενα στη σχετική υπουργική απόφαση
 • έχουν σημειωθεί σε οποιαδήποτε πλευρά του λέξεις, φράσεις, υπογραµµίσεις, στίγµατα ή άλλα σημεία.
 • εάν βρεθεί μέσα σε φάκελο μαζί με άλλα έγκυρα, άκυρα ή λευκά ψηφοδέλτια.
 1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
 2. LIFE STYLE