Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι την Παρασκευή (3-7-2020) και κατά τις ώρες 08:30 – 13:00, στην Πάτρα, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη δοκιμαστική ήχηση των σειρήνων συναγερμού της πόλης, στο πλαίσιο εξαμηνιαίας επιθεώρησης και συντήρησης των κυκλωμάτων τους.

Ανακοίνωση του Προέδρου του ΕΕΣΠ κ. Κωνσταντίνου Ζαφειρόπουλου

Στον τοπικό τύπο εμφανίστηκαν σήμερα δημοσιεύματα με παραπλανητικούς τίτλους όπως «Παράτυπη απόφαση» , «Διαμάχη στον Εμπορικό Σύλλογο», για το θέμα του νομοσχεδίου περιορισμού του Δημοκρατικού δικαιώματος των συναθροίσεων και διαδηλώσεων, βασιζόμενα σε κείμενο του κ. Γαλάνη και χωρίς να ζητηθεί καν η άποψη των αρμόδιων οργάνων του Συλλόγου. Μας εκπλήσσει η σπουδή υιοθέτησης ατεκμηρίωτων απόψεων την στιγμή μάλιστα που οι θέσεις και δράσεις του Ιστορικού και μαζικότατου Συλλόγου μας περνάν στα «ψιλά»

Απαντώντας στα παραπλανητικά αυτά δημοσιεύματα επισημαίνω:

Ο κ. Γαλάνης μέλος του 15μελούς ΔΣ του Συλλόγου μας, μιας και ασχολείται πολλά χρόνια με τον συνδικαλισμό και τον Εμπορικό Σύλλογο, όφειλε να γνωρίζει ότι:

Όταν για οποιοδήποτε λόγο ο Πρόεδρος κωλύεται να παρευρίσκεται σε μια συνεδρίαση Προεδρεύει ο Α’ Αντιπρόεδρος.

Αν κάποιο μέλος θέσει θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως και γίνει δεκτό προς συζήτηση από τον Προεδρεύοντα το θέμα συζητείται κανονικά.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα παρόντα μέλη στην συνεδρίαση. Αν όλα τα παρόντα μέλη συμφωνούν τότε η απόφαση είναι ομόφωνη.

Αν κάποιο μέλος που απουσιάζει έχει διαφορετική άποψη έχει το δικαίωμα να την εκφράσει εγγράφως και να την  δημοσιοποιήσει Αυτό δεν αλλάζει την απόφαση ούτε την καθιστά προφανώς παράτυπη

Επί της ουσίας να επισημάνουμε για μια ακόμη φορά ότι τις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις δεν τις ταλανίζουν οι ειρηνικές διαδηλώσεις των κοινωνικών ομάδων και φορέων αλλά η μείωση του εισοδήματος των καταναλωτών, η επικουρούμενη  από μεροληπτικά μέτρα επέλαση των πολυεθνικών η μη δραστική αντιμετώπιση του παρεμπορίου καθώς και το δυσβάστακτο και άδικο φορολογικό και ασφαλιστικό πλαίσιο.

 

Σε ανακοίνωση της η Ενωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας αναφέρει: 

Το ΔΣ της ΕΙΝΑ θεωρεί ότι όλοι οι υγειονομικοί έδωσαν τη μάχη κατά της επιδημίας, ο καθένας από το δικό του μετερίζι. Υπενθυμίζουμε την πάγια θέση και διεκδίκησή μας για αυξήσεις στους μισθούς, ένταξη των υγειονομικών στα ΒΑΕ, και επιστροφή του  ιατρικού μισθολογίου στα προΜνημονιακά επίπεδα , όπως είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί η Πολιτεία με βάση την απόφαση του ΣτΕ.

Η υποχρέωση του κράτους για εξασφάλιση μισθολογικής αξιοπρέπειας των υγειονομικών δεν μπορεί να αντικατασταθεί ούτε με έκτακτα «δώρα» ούτε με δωρεές από ιδρύματα που προωθούν τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Ειδικά, αν αυτές οι δωρεές διανέμονται με αδιαφανείς διαδικασίες και όχι ενιαία κριτήρια, εξαιρούνται εργαζόμενοι της πρώτης γραμμής, τότε παίρνουν τη μορφή «μπόνους» που διχάζουν, κατηγοριοποιούν και καλλιεργούν το σαράκι του ανταγωνισμού.

Καλούμε την διοίκηση του κάθε νοσοκομείου τουλάχιστον να ενημερώσει δημόσια για το ποιους θεώρησε δικαιούχους, με ποια κριτήρια και ποιους όχι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη και αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου και η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής απόφασης.

Όπως τονίζει η ανακοίνωση μετά την έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου, και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017(ΦΕΚ 114, τ. Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104/30.5.2020, τ. Α΄)

3. Τις διατάξεις των άρθρων 65-70, 125 και 128 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/12.6.2020, τ. Α΄)

4. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/7.5.2019, τ. Α’)

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 77561/Ζ1/19.6.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 2481/22.6.2020) «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι. καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.»

6. Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ Β’

3899/25.10.2019), όπως ισχύουν

7. Το γεγονός ότι η θητεία της Πρυτάνεως και των Αναπληρωτών Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών, λήγει στις 31.8.2020,

Αποφασίζουμε,

1. Την προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Πατρών, για θητεία τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, από 1.9.2020 έως 31.8. 2024.

2. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της ως άνω 5) σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Αν κανείς από τους υποψήφιους συνδυασμούς δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογική διαδικασία θα επαναληφθεί, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επομένη εργάσιμη ημέρα Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020, μεταξύ των υποψήφιων συνδυασμών που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των ισοψηφησάντων συνδυασμών στην πρώτη θέση.

Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, επαναλαμβάνεται αυτή, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επομένη εργάσιμη ημέρα, Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος (συνδυασμός) που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων.

Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση ενώπιον της, κατά τα παρακάτω αναφερόμενα, Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Αν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος συνδυασμός, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το (1/3) των έγκυρων ψήφων.

Υποψηφιότητες-Ασυμβίβαστο

Δικαίωμα υποψηφιότητας για το αξίωμα του/της Πρύτανη έχουν οι καθηγητές/τριες πρώτης βαθμίδας του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίοι κατέχουν οργανική θέση στο Ίδρυμα και τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών.

Δικαίωμα υποψηφιότητας για το αξίωμα του/της Αντιπρύτανη έχουν οι καθηγητές/τριες πρώτης βαθμίδας και οι αναπληρωτές καθηγητές/τριες του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίοι/ες κατέχουν οργανική θέση στο Ίδρυμα και τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών.

Οι τομείς ευθύνης και οι αρμοδιότητες κάθε Αντιπρύτανη ορίζονται με απόφαση του/της Πρύτανη ύστερα από έγκριση της Συγκλήτου, και πρέπει κατ΄ ελάχιστον να αφορούν σε θέματα: ακαδημαϊκά, οικονομικά, διοικητικά, φοιτητικής μέριμνας, έρευνας, δια βίου εκπαίδευσης, προγραμματισμού, ανάπτυξης, διεθνών σχέσεων και εξωστρέφειας.

Δεν επιτρέπεται να θέσουν υποψηφιότητα τα μέλη Δ.Ε.Π., τα οποία αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της προκηρυσσόμενης θέσης.

Το ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιο και να εκλεγεί στο αξίωμα του/της Πρύτανη για δεύτερη θητεία στο ίδιο ίδρυμα. Το ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιο και να εκλεγεί στα αξιώματα του/της Πρύτανη και του/της Αντιπρύτανη, αθροιστικά και στα δύο αξιώματα, για περισσότερες από δύο (2) θητείες στο ίδιο Ίδρυμα.

Κατά την εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου, δεν υπολογίζονται θητείες στα αξιώματα του/της Πρύτανη και του/της Αντιπρύτανη, όσων εξελέγησαν ή διετέλεσαν σε αυτά πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ Α’ 111) υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αριθμός των θητειών δεν υπερβαίνει τις δύο (2) στο αξίωμα του/της Πρύτανη ή τις τρεις (3) αθροιστικά στα αξιώματα του/της Πρύτανη και του/της Αντιπρύτανη.

Ο/Η Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις δεν επιτρέπεται να κατέχουν συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου. Η ιδιότητα του/της Πρύτανη και του/της Αντιπρύτανη είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική ενασχόληση εκτός του Ιδρύματος.

Η τυχόν ύπαρξη ασυμβίβαστου ελέγχεται καθ΄όλη τη διάρκεια της θητείας του/της Πρύτανη και του/της Αντιπρύτανη και σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη τέτοιου, το εν λόγω πρόσωπο εκπίπτει αυτοδικαίως από το αντίστοιχο αξίωμα. Η αυτοδίκαιη έκπτωση διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σώμα εκλεκτόρων

Ο/Η Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις εκλέγονται από ειδικό σώμα εκλεκτόρων, το οποίο απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών/τριών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών/τριών, των επίκουρων καθηγητών/τριών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων και λεκτόρων εφαρμογών του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσα μέλη είναι εγγεγραμμένα στους εκλογικούς καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές.

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή – Ανακήρυξη υποψηφίων - Εκλογικοί Κατάλογοι

Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται από πενταμελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι καθηγητές/τριες πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές/τριες του Ιδρύματος και ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, ήτοι την Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι υποψηφιότητες κάθε συνδυασμού για τα αξιώματα του/της Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων, εξετάζει αν οι υποψήφιοι/ες πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας κατά το άρθρο 66 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ Α’ 111) και καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο για κάθε έναν συνδυασμό, το οποίο περιλαμβάνει τον/την υποψήφιο/α Πρύτανη και τους τέσσερις (4) υποψήφιους/ες Αντιπρυτάνεις, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τον ορισμό της, ήτοι έως την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020.

Με επιμέλεια της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής αναρτάται σε ειδικό τμήμα στην  κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών ο πίνακας των υποψηφίων συνδυασμών για τα αξιώματα του/της Πρύτανη, Αντιπρύτανη. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εξάγει τα αποτελέσματα της εκλογής και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες.

Μεριμνά για την άμεση ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών στη Σύγκλητο και τη γνωστοποίησή τους στην ακαδημαϊκή κοινότητα, με την ανάρτηση σχετικού πίνακα στο ειδικό τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών και στο δίκτυο Announcements. Η Κ.Ε.Ε. τηρεί πρακτικό καταμέτρησης ψήφων και συντάσσει τελικό πρακτικό (πρακτικό εκλογής), σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω 5) σχετικής Κ.Υ.Α. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιεί σφραγίδα, η οποία της παραδίδεται από την Πρύτανη του Ιδρύματος.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους πριν την έναρξη της διαδικασίας εκλογής. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση των υποψηφίων, η οποία απευθύνεται στη Σύγκλητο όπου υποβάλλεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η υποψηφιότητα.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και μπορεί, για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διεξαγωγή της διαδικασίας, να εξουσιοδοτεί εγγράφως άλλα μέλη του προσωπικού του Ιδρύματος, ώστε αυτά να υποβοηθούν στην οργάνωση και διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Επίσης, είναι αρμόδια να επιλύει οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά την εφαρμογή της εκλογικής διαδικασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα οριζόμενα στην ως άνω 5) σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση και στην παρούσα Προκήρυξη, καθώς και τις τηρούμενες πρακτικές των εκλογικών διαδικασιών του Ιδρύματος.

Αρμόδια υπηρεσία για την τεχνική υποστήριξη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ορίζεται το Τμήμα Δικτύων Δεδομένων-Φωνής της Διεύθυνσης Δικτύων και Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και οριστικοποιούνται δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, ήτοι την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020. Οι εκλογικοί κατάλογοι για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων οι οποίοι καταρτίζονται με τη φροντίδα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και εγκρίνονται από την Πρύτανη, περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, με αλφαβητική σειρά, των μελών Δ.Ε.Π. κατά βαθμίδα, Σχολή και Τμήμα. Οι ανωτέρω κατάλογοι αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για τις ενέργειες καταχώρισης των στοιχείων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων ταυτοποίησης των εκλεκτόρων στο πληροφοριακό σύστημα (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε).

Μετά το πέρας της διαδικασίας εκλογής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εκλογή του/της Πρύτανη και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων.

*Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορεί να υποβάλει: α) κάθε εκλέκτορας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Ιδρύματος και β) ο/η υποψήφιος/α κατά την εκλογή αυτή, ο/η αντιπρόσωπος ή ο/η αναπληρωτής/ρια του. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, ενώπιον της Κ.Ε.Ε. έως τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής, χωρίς να διακόπτεται η ψηφοφορία. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται αιτιολογημένα η εφορευτική επιτροπή, στην οποία απευθύνονται.

Ειδικώς οι ενστάσεις που εμπίπτουν στην περίπτωση έλλειψης νόμιμων προσόντων και συνδρομής κωλυμάτων σε υποψηφίους που έχουν ανακηρυχθεί και γενικά η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων, υποβάλλονται ενώπιον της Κ.Ε.Ε το αργότερο έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, ήτοι από Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020 έως Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020 και ώρα 12.00 μ. Το όργανο αποφαίνεται αιτιολογημένα επ΄ αυτών το αργότερο μέσα σε δύο (2) ημέρες από την υποβολή, ήτοι από την Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020 έως την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 και επί αποδοχής τους αναμορφώνει τον πίνακα των υποψηφίων μέσα στην ίδια προθεσμία.

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Υποψηφιότητες υποβάλλονται προς τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών μέσω του Τμήματος Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου του Ιδρύματος (Πανεπιστημιούπολη 26504, Ρίο, Ισόγειο Α΄ Κτιρίου Διοίκησης, Αίθριο) από την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020 έως και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 και ώρα 14.00 μ.μ., με αίτηση των ενδιαφερομένων προσωπικά, ηλεκτρονικά (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ή επιστολικά (η επιστολή θα πρέπει να περιέλθει στο Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου μέχρι τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020 και ώρα 14.00 μ.μ.) και πρωτοκολλούνται ώστε να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής τους.

Η αίτηση φέρει τα στοιχεία των αιτούντων μελών του υποψηφίου συνδυασμού και την υπογραφή τους, αναφέρει με σαφήνεια το αξίωμα ανά μέλος του συνδυασμού για το οποίο υποβάλλεται υποψηφιότητα, άλλως θεωρείται άκυρη και συνοδεύεται από τα αναφερόμενα στοιχεία στα σχετικά υποδείγματα που επισυνάπτονται (ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΥΠΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ).

Με όμοια κατά τα ανωτέρω διαδικασία δύναται να υποβληθεί προς τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών, μέσω του Τμήματος Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου του Ιδρύματος, δήλωση παραίτησης υποψηφίου συνδυασμού μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 και ώρα 8.00 π.μ. και πρωτοκολλείται, ώστε να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής της. Οι δηλώσεις παραίτησης παραδίδονται αυθημερόν με φροντίδα της Γραμματείας Συγκλήτου, στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αναρτά άμεσα σχετική Ανακοίνωση στο ειδικό τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών και στο δίκτυο Announcements.

Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται σε ειδικό τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών http://www.upatras.gr/el/elections και ανακοινώνεται στο δίκτυο Announcements και λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίησή της.

Την ανακοίνωση υπογράφει η Πρύτανις Βενετσάνα Ε. Κυριαζοπούλου

 

Νέα ένταση έρχεται να δημιουργήσει το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις, το οποίο κατατέθηκε από την κυβέρνηση. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι οι αρχές θα έχουν το δικαίωμα να περιορίσουν ή και να απαγορεύσουν διαδηλώσεις, όταν δεν πληρούνται ιδιαίτερα αυστηρές προϋποθέσεις.

Προβλέπεται, μεταξύ των υπολοίπων, η «μείωση των δημόσιων συναθροίσεων», εάν πιθανολογείται διαταραχή της «κοινωνικοοικονομικής ζωής της περιοχής». Ιδιαίτερα επίμαχο είναι το σημείο, όπου ορίζονται αυστηρότατες αρμοδιότητες για τον «οργανωτή», τον οποίο θα βαραίνουν και ποινικές ευθύνες, ακόμη και σε περίπτωση επεισοδίων από τρίτους.

Επιπλέον, καθιερώνει μια μορφή ιδιώνυμου, προβλέποντας συλλήψεις για όσους συμμετέχουν σε συγκεντρώσεις, οι οποίες είτε δεν έχουν πάρει άδεια είτε έχουν απαγορευθεί. Παράλληλα το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και τις περιπτώσεις «έκτακτης ανάγκης», κατά τις οποίες η αστυνομία θα επιτίθεται και θα διαλύει μια πορεία που «δεν θα πληροί τα αυστηρά κριτήρια του νόμου».

Ο Εμπορικός Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. δηλώνει την πλήρη αντίθεση του στις ρυθμίσεις που φέρνει η Κυβέρνηση με το νέο Νομοσχέδιο.  Η κυβέρνηση καταργεί μέσω του νομοσχεδίου την ελεύθερη έκφραση και δεν αφήνει τις επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες να εκφράσουν δημοκρατικά τα αιτήματά τους. Από πλευρά μας, ζητούμε απ την κυβέρνηση να πάρει πίσω το νομοσχέδιο.

Να ακούσει την Δημοκρατική απαίτηση της κοινωνίας. Ο λαός πρέπει να μπορεί να διαδηλώνει ελεύθερα και  ειρηνικά  για να μην γίνονται τα καταστήματα μας ο εύκολος στόχος της έντασης μεταξύ κοινωνίας και πολιτείας.

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE