Το Σωματείο Ιπποκράτης για την Ουρολογική Κλινική

Η  ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, μια κλινική που δυστυχώς πληρώνει το τίμημα της άναρχης  και επιπόλαιας μεταστέγασης, πέρα από τα χωροταξικά προβλήματα που την στιγματίζουν στην λειτουργία της και την προοπτική της, αντιμετωπίζει και την Νοσηλευτική εγκατάλειψη.
 
  Δεδομένου ότι
Ούτε υπεύθυνη έχει για πάνω από δύο χρόνια
Ούτε κάλυψη όλων των βαρδιών της, με δικό της προσωπικό, έχει
Κλπ άλλα ζητήματα καθημερινότητας που δυστυχώς είναι πολλά
      Πριν από λίγο διάστημα, με πρόσχημα την κάλυψη της εκεί κενής θέσης υπεύθυνου, μετακινήθηκε προς τα εκεί  Συναδέλφισσα από τα Τακτικά Ιατρεία, στην οποία ποτέ δεν τις ανατέθηκαν τα καθήκοντα υπευθύνου, πληρώνοντας δυστυχώς το τίμημα των προβλημάτων υγείας που έχει, προβλήματα υγείας γνωστά στην Νοσηλευτική Διευθύντρια πριν από την μετακίνησή της, μετακίνηση που τελικά έγινε για άλλους λόγους……….
Με αποτέλεσμα
Και η κλινική να είναι χωρίς υπεύθυνη.
Και να υπάρχουν προβλήματα στις παραγγελίες φαρμάκων και υλικών, όταν η προϊσταμένη απουσιάζει, παραγγελίες πού κάνει άλλη κλινική γι΄ αυτούς.
Και να καλείται Προϊσταμένη άλλου τμήματος για να καλυφθούν οι ακέφαλες εκεί ημέρες  και ανάγκες.
Καταστάσεις που μας βρίσκουν ριζικά αντίθετους και που θα πρέπει να πάρουν επιτέλους τέλος.
     Αυτά δεν τα αναφέρουμε, ούτε για να επιπλήξουμε κανέναν ούτε για να επιβάλλουμε κάτι η κάποιον, αλλά για να καταδείξουμε:
Την συνεχιζόμενη επιπολαιότητα στις μετακινήσεις του Προσωπικού στον Νοσηλευτικό κλάδο, που γίνονται χωρίς κανέναν σχεδιασμό και την κατά το δοκούν ανάθεση καθηκόντων υπευθύνου, ζητήματα που έχουν επιπτώσεις στον συγκεκριμένο κλάδο.
Την άνιση μεταχείριση προσωπικού και τμημάτων, φαινόμενα που έχουν ξεπεράσει κάθε όριο.
Τον λαθεμένο χωροταξικό σχεδιασμό, ζητούμενο σοβαρό και επίκαιρο.
Και βεβαίως την επικίνδυνη τάση της  ακάλυπτης βάρδιας και την λαθεμένη λειτουργική ενοποίηση των τμημάτων.
Ζητήματα που θέλουν σοβαρή προσέγγιση, σχεδιασμό  και προγραμματισμό, που δυστυχώς δεν υπάρχει στον χώρο μας, στα πλαίσια πάντα της νομιμότητας και της σωστής λειτουργίας μας, ζητήματα που δυστυχώς ισχύουν και σε άλλες κλινικές.

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE