Ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλογου Πατρών: Ποιοι μπορούν να πουλάνε οπτικά

Η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών αναφέρει:

Σας ενημερώνουμε, μετά από επιστολή που λάβαμε από τον Σύλλογο Οπτικών & Οπτομετρών Ν. Αχαΐας, σχετικά με την νομοθεσία για το ποιοι μπορούν να πωλούν οπτικά και συναφή είδη. Εξαιτίας της μεγάλης αυθαίρετης πώλησης οπτικών ειδών από μη οπτικά καταστήματα, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, σας εφιστούμε την προσοχή σας.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4093/2012, Ν.3661/2008, Ν971/1979) «Η διάθεση ομματοϋαλίων διορθωτικών των διαθλαστικών ανωμαλιών των οφθαλμών, των τυποποιημένων ομματοϋαλίων (πρεσβυωπίας), των φακών επαφής, των υγρών φακών επαφής και γενικά όλων των συναφών προς την όραση ειδών» το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας οπτικού καταστήματος, ή να απασχολεί πτυχιούχο οπτικό με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να τηρεί τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που τίθενται από τον νόμο, ήτοι την απαραίτητη φυσική παρουσία επιστημονικά υπεύθυνου οπτικού καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας του καταστήματος, ενώ παράλληλα ορίζονται τεχνικές προδιαγραφές, ειδικός εξοπλισμός, ύπαρξη εργαστηρίων κατασκευής γυαλιών και εφαρμογής φακών επαφής και χορήγηση σχετικής βεβαίωσης λειτουργίας από την αρμόδια Διεύθυνση Υγείας της κατά τόπο Περιφέρειας.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον νόμο, ορίζονται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις (κλείσιμο καταστήματος) αλλά και πρόστιμο 1.000 ευρώ για κάθε ημέρα παράνομης λειτουργίας.

Γι' αυτόν το λόγο ενημερώνουμε τόσο τους συναδέλφους για την αποφυγή επιβολής κυρώσεων και κυρίως το καταναλωτικό κοινό για την προστασία της υγείας του.

 

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE