Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πάτρας

Δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 το μεσημέρι, στο κτίριο Λαδόπουλου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Άσκηση η μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 262/2020 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Γ. Γεωργόπουλος – Αρμόδιος Νομικός Σύμβουλος)

Άσκηση η μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 302/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου- Αρμόδιος Νομικός Σύμβουλος)

Έγκριση 1ου πρακτικού του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή – Αποκατάσταση Υδραυλάκων Ύδρευσης (2018)» (Προσωρινός μειοδότης) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Έργα ολοκλήρωσης πλατείας επί της οδού Κοζάνης στα Άνω Συχαινά» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου «Προμήθεια Φωτεινών Σηματοδοτών, υλικών Κατακόρυφης και Οριζόντιας Σήμανσης που απαιτούνται για την αντιδρόμηση των Οδών Κορίνθου, Κανακάρη – Ναυαρίνου,

Εγκατάσταση και Λειτουργία», αναδόχου «Κ/ΞΙΑ Αθ. Καϊμακάς – Ι. Αργυρόπουλος – Χαρ. Σαχπατζίδης».» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

Έγκριση ανάγκης εκτέλεσης επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών στο έργο «Κατασκευή – Συντήρηση μονώσεων στεγών σχολικών κτιρίων (2017)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

Διαγραφή οφειλής (Α. Κοκκώσης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

Διαγραφή οφειλής (Α. Λιβιεράτος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

Διαγραφή οφειλής από χρηματικούς καταλόγους λόγω λανθασμένης βεβαίωσης (Ι. Αποστολόπουλος κ.λ.π.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Διαγραφή οφειλής (Η. Στασινός) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Διαγραφή οφειλής (Σ. Σχοινά – Γ. Κουνάβης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE