Δήμος Δυτικής Αχαΐας :Προμήθεια κάδων σκουπιδιών και ανακύκλωσης

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας είναι οι έλλειψη κάδων περισυλλογής απορριμμάτων. Υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις παντού και το πρόβλημα γίνεται εντονότερο διότι μεγάλος αριθμός των υπαρχόντων κάδων παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, τρύπιοι, χωρίς ρόδες, καπάκια κλπ. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής και στα πλαίσια των οικονομικών του δυνατοτήτων ο Δήμος προγραμματίζει για εφέτος την προμήθεια 250 κάδων.  

 Ήδη ο Δήμος παρέλαβε  τους 48 πρώτους κάδους  σκουπιδιών και 48 κάδους ανακύκλωσης. Οι κάδοι αυτοί  τοποθετήθηκαν κατά βάση στους συνοικισμούς Ρομα  και σε διάφορες Κοινότητες  με στόχο να καλυφθούν οι τεράστιες ελλείψεις. Σε  ένα περίπου μήνα θα γίνει  η παραλαβή των επόμενων 100  κάδων με στόχο να καλυφθούν οι ανάγκες και των υπόλοιπων κοινοτήτων. 

Η έλλειψη προσωπικού, κάδων και μηχανημάτων  καθαριότητας επηρεάζει αρνητικά την  ποιότητα αποκομιδής και την καθαριότητα στο Δήμο μας συνολικά. Η καθαριότητα είναι το Α και το Ω της εικόνας του Δήμου και σημαντικό στοιχείο της Ποιότητας Ζωής των κατοίκων του. Για τον λόγο αυτό αποτελεί προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής και η προσπάθεια που καταβάλλεται είναι ήδη εμφανής. 

Η προσπάθεια αυτή όμως δεν επαρκεί. Χρειάζεται η συμμετοχή όλων μας. Σε αυτόν τον αγώνα καλούμαστε όλοι να συνδράμουμε με την δική μας προσπάθεια για να διατηρήσουμε όλοι μαζί τον Δήμο μας καθαρό. 

Η Δημοτική Αρχή προτείνει:

Τοποθετούμε τα σκουπίδια ΠΑΝΤΑ μέσα στους κάδους

Βγάζουμε τα σκουπίδια το βράδυ

ΔΕΝ πετάμε ανακυκλώσιμα υλικά στους πράσινους κάδους

ΔΕΝ πετάμε μη ανακυκλώσιμα υλικά στους μπλε κάδους

Δένουμε καλά τις σακούλες των απορριμμάτων

Κλείνουμε ΠΑΝΤΑ το καπάκι του κάδου

ΔΕΝ πετάμε μπάζα, ογκώδη αντικείμενα και κλαδιά στα πεζοδρόμια και στους δρόμους χωρίς να ειδοποιήσουμε την Υπηρεσία Καθαριότητας

Διατηρούμε τα οικόπεδά μας καθαρά

ΔΕΝ μετακινούμε τους κάδους

Διατηρούμε τους κοινόχρηστους χώρους καθαρούς, χρησιμοποιούμε τα καλαθάκια

 

 

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE