Από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη  9-7-20  και από ώρα 9.00 έως 14.00 λόγω αποκατάστασης βλάβης στον κεντρικό αγωγό μεταφοράς νερού στην περιοχή της Αρόης, θα υπάρξει πλημμελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότηση στις περιοχές: 

 

Μπάλλα - Βούντενη - Άνω Κάτω Συχαινά - Ξερόλακκα - Αγ. Τρύφωνας - Άνω Κάτω Λυκοχωρός - Γηροκομειό -Σαμακιά -Αρόη - Παγώνα - Εγλυκάδα - Προφ. Ηλίας - Διάκου.

 

Σε ανακοίνωση της η ΔΕΥΑΠ αναφέρει:

 

Παρακαλούμε να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα.

 

 

Η αγωνιστική επιτροπή των πολιτιστικών και εξωραϊστικών συλλόγων του Αρκτικού   Διαμερίσματος της Πάτρας επιθυμεί να εκφράσει τις ευχαριστίες της σε όλους τους    συμπολίτες μας πατρινούς που συμμετείχαν στην πορεία διαμαρτυρίας της Κυριακής  5η Ιουλίου 2020 διεκδικώντας την πλήρη υπογειοποίηση του τρένου από το Ρίον μέχρι το     Νέο Λιμάνι, τη συνέχιση της λειτουργίας του προαστιακού μας σιδηρόδρομου και τη    δημιουργία γραμμικού πάρκου πάνω από την υπογειοποιημένη γραμμή.

  Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε το Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη,   τους αντιδημάρχους , τους προέδρους των δημοτικών οργανισμών, τα διοικητικά   συμβούλια και τους προέδρους σωματείων , συλλόγων και φορέων, καθώς και τους   επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων  «Ώρα Πατρών», Γ. Ρώρο, «Νέα Πάτρα», Ν.  Νικολόπουλο, «Ανυπότακτη Πολιτεία», Χρ. Πατούχα και «Πάτρα Διεθνής Σύγχρονη Πόλη»,  Αλ. Χρυσανθακόπουλο, για την παρουσία, τη συμπαράσταση και τη συμμετοχή τους.

  Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε τους υπόλοιπους επικεφαλής των δημοτικών    παρατάξεων , «Πρωτεύουσα Ξανά» , Γρηγόρη Αλεξόπουλο , «Πάτρα Ενωμένη», Παπαδημάτο   Νικόλαο, «Σπιράλ» Πέτρο Ψωμά , «Πάτρα η δική μας πόλη» Νίκο Τζανάκο, «Δημοτική Κίνηση   Κοινοτικόν» Θεόδωρο Ντρίνια για την έκφραση συμπαράστασης στον αγώνα μας και τη   στήριξή τους . 

  Για την αγωνιστική Επιτροπή των κατοίκων 

   

 

Από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι την  Τετάρτη  8-7-20  λόγω διακοπής ρεύματος στο δίκτυο της ΔΕΗ ( 8.00 - 10.30) στην περιοχή Τσουκαλείκων, θα υπάρξει διακοπή των γεωτρήσεων πού υδροδοτούν το δίκτυο ύδρευσης. Συνέπεια αυτής της διακοπής θα είναι ότι από ώρα 8.00 έως 12.00 θα υπάρξει πλημμελής υδροδότηση έως και πλήρης διακοπή νερού στην περιοχή  Τσουκαλείκων. 

Παρακαλούμε να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα. Από την Υπηρεσία θα καταβληθεί προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης.

Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί για την κατανόηση των συμπολιτών.

 

Εκδόθηκε η ΚΥΑ  1723/179088/ 03 -07- 2020 όπου  καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την υλοποίηση του μέτρου στήριξης που αφορά στην απόσταξη οίνου σε περίπτωση κρίσης.

Δικαιούχοι της στήριξης, που χορηγείται για την απόσταξη οίνου, είναι οι οινοποιητικές επιχειρήσεις. 

Ο υπολογισμός της επιλέξιμης δαπάνης που συνδέεται με την παράδοση του οίνου σε οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας, πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τα εξής, κατά περίπτωση: 

1. Την κατηγορία του προς απόσταξη οίνου 

2. Το χρώμα του 

3. Τον αλκοολικό τίτλο

4. Την απόσταση του οινοποιείου από το οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας. 

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας αίτησης – Μη επιλέξιμες αιτήσεις 

 

1. Η επιλεξιμότητα των αιτήσεων εξετάζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

α) ο προς απόσταξη οίνος έχει παραχθεί νόμιμα 

β) Ο ενδιαφερόμενος οινοπαραγωγός έχει υποβάλλει: 

i) δηλώσεις συγκομιδής, παραγωγής και αποθεμάτων κατά τις δύο τελευταίες αμπελοοινικές περιόδους και αυτές είναι πλήρεις και ακριβείς, 

ii) τηρεί βιβλία εισερχομένων εξερχομένων και αποθεμάτων.

iii) συμφωνητικό απόσταξης οίνων με οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας

iv) έντυπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον υπολογισμό της χιλιομετρικής απόστασης από τον χώρο αποθήκευσης του οίνου μέχρι τον χώρο των εγκαταστάσεων του οινοπνευματοποιείου Β΄ κατηγορίας σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο συμφωνητικό απόσταξης 

2. Δεν είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις που αφορούν σε εν δυνάμει δικαιούχους: 

α) που δεν έχουν τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις για τον αμπελοοινικό τομέα (υποβολή δηλώσεων συγκομιδής, παραγωγής, δηλώσεων αποθεμάτων, τήρηση βιβλίων εισερχομένων εξερχομένων αποθεμάτων, κ.α) 

β) που έχουν στην κατοχή τους παράνομες φυτεύσεις και αμπελουργικές εκτάσεις που έχουν φυτευτεί χωρίς την άδεια που προβλέπεται στο άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, 

 

 

 

 

Υποβολή αιτήσεων 

1. Οι ενδιαφερόμενοι, για ένταξη στο πρόγραμμα, οινοπαραγωγοί υποβάλλουν υποχρεωτικά πριν την υποβολή της αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα, στην ψηφιακή υπηρεσία του ΥΠ.Α.Α.Τ. δήλωση αποθεμάτων, επιλέγοντας στις ενέργειες την «απόσταξη». Δηλώνουν τα αποθέματα μόνο της παραγωγής τους, τα οποία κατείχαν έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, στις αποθήκες τους. 

2. Στη συνέχεια υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, για ένταξη στο πρόγραμμα, ηλεκτρονικά, μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ., από την 6η Ιουλίου έως και την 12η Ιουλίου 2020. 

Η αίτηση είναι αποδεκτή μόνο όταν έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα και όταν αυτή συνοδεύεται (ηλεκτρονική επισύναψη) από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Μη ορθή επισύναψη των δικαιολογητικών, που αφορούν στα κριτήρια επιλεξιμότητας, επιφέρει οριστική απόρριψη της αίτησης. 

3. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ανά Α.Φ.Μ. φυσικού ή νομικού προσώπου, μόνο μία αίτηση ένταξης και η αίτηση ένταξης αυτή αφορά μία ή/και περισσότερες κατηγορίες οίνου και ανταποκρίνεται σε ένα ή/και περισσότερα συμφωνητικά.

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

Οι εν δυνάμει δικαιούχοι οινοπαραγωγοί υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση ένταξης, τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατά περίπτωση: 

1. Άδεια Λειτουργίας Οινοποιείου 

2. Σύσταση νομικού προσώπου, εφόσον υφίσταται. 

3. Βεβαίωση Νόμιμου εκπροσώπου 

4. Έναρξη επιτηδεύματος για τα φυσικά πρόσωπα 

5. Βεβαίωση Τράπεζας για ΙΒΑN λογαριασμού πληρωμών του προγράμματος υποχρεωτικά στο όνομα της οινοποιητικής επιχείρησης 

6. Συμφωνητικό/ά απόσταξης 

7. Πιστοποιητικό οίνου από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, στις περιπτώσεις οίνου προς απόσταξη κατηγορίας ΠΟΠ και ΠΓΕ 

8. Πρωτόκολλο ανάμιξης με αλκοόλη φυτικής προέλευσης 

9. Δελτίο ανάλυσης οίνου εφόσον υπάρχει. 

10. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα και δεν θα παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης για τα επόμενα δύο (2) έτη. 

11. Έντυπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τον υπολογισμό της χιλιομετρικής απόστασης από τον χώρο αποθήκευσης, του προς απόσταξη οίνου, μέχρι τον χώρο εγκατάστασης του οινοπνευματοποιείου Β΄ κατηγορίας. 

 

 

 

 

 

 

 

Η διαΝΕΟσις, το Επιμελητήριο Αχαΐας, το Επιμελητήριο Ηλείας και το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας θα πραγματοποιήσουν δημόσια διαδικτυακή συζήτηση προκειμένου να συζητηθεί η οικονομική ανάκαμψη και οι προοπτικές ανάπτυξης στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που χρειάζεται η χώρα μας.

Η συζήτηση με τίτλο «Οικονομική Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα στη Μετά – COVID Εποχή» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 19:00 και θα έχει διάρκεια μία ώρα και είκοσι λεπτά περίπου.

Η συζήτηση θα αποτελείται ουσιαστικά από τρεις θεματικές ενότητες κατά τις οποίες θα σχολιαστούν ξεχωριστά επιμέρους οικονομικοί τομείς και κλάδοι, αλλά και τα ευρήματα σχετικών ερευνών της διαΝΕΟσις. Πιο συγκεκριμένα αυτοί θα είναι: α) Ο τουρισμός και οι εναλλακτικές μορφές του στην περιοχή β) Ο αγροδιατροφικός τομέας και η προοπτική του & γ) Η χρηματοδοτική ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και οι δυνατότητες που προσφέρει το ΕΣΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εγνωσμένοι επιστήμονες θα συνομιλήσουν με αρμόδιους κυβερνητικούς εκπροσώπους, ώστε οι συμμετέχοντες να λάβουν απαντήσεις σε ερωτήματα.

 

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE