Η προκατάληψη και το στίγμα

Η ασθένεια COVID-19 προκάλεσε φόβο σε μεγάλο αριθμό πολιτών. Λόγω της εμφάνισης της ασθένειας στην Κίνα και των αρχικών προσβεβλημένων ατόμων ασιατικής προέλευσης, αρχικά αναφέρθηκαν αντιδράσεις φόβου προς τους Ασιάτες σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

Καθώς η επιδημία κινήθηκε μέσα στην Ευρώπη, και οι ίδιοι Ευρωπαίοι φάνηκε να επηρεάζονται από αντιδράσεις διάκρισης και στίγματος. Ορισμένες ομάδες ατόμων που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν διακρίσεις και στίγμα λόγω του COVID-19 περιλαμβάνουν:

Ατομα που έχουν ταξιδέψει

Επαγγελματίες υγείας

Ατομα ασιατικής καταγωγής

Το στίγμα και η διάκριση βλάπτει όλους τους πολίτες δημιουργώντας φόβο ή θυμό. Οι ομάδες ή τα άτομα που στιγματίζονται μπορούν να δεχτούν:

Κοινωνική αποφυγή ή απόρριψη

Αρνηση υγειονομικής περίθαλψης, εκπαίδευσης, στέγασης ή απασχόλησης

Φυσική βία

ΜΕΤΡΑ

Μερικά γενικά μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν στην κοινότητα είναι:

Να διατηρείται το απόρρητο και η εμπιστευτικότητα των ατόμων που αναζητούν υγειονομική περίθαλψη και εκείνων που ενδέχεται να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε έρευνα ιχνηλάτησης

Να γνωστοποιούνται γρήγορα οι κίνδυνοι αλλά και η απουσία κινδύνων από εταιρείες, συνδέσμους, ενώσεις με προϊόντα, ανθρώπους ή χώρους.

Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με το COVID-19 χωρίς να αυξηθεί ο φόβος.

Να ενημερωθεί ο πληθυσμός με ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τους μηχανισμούς με τους οποίους εξαπλώνεται ο ιός.

Να υπάρχουν αρνητικά σχόλια και δηλώσεις στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης για συμπεριφορές διάκρισης και στιγματισμού και για τον αποκλεισμό ομάδων ανθρώπων ή ατόμων που δεν προκαλούν κινδύνους με τις συνηθισμένες καθημερινές δραστηριότητες.

Να υπάρξει μέριμνα για τις φωτογραφίες/video που μοιράζονται προκειμένου να μην ενισχύουν τα στερεότυπα.

Να υπάρχει συνεργασία των φορέων συμπεριλαμβανομένων και των ειδησεογραφικών μέσων και των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης με ομάδες που στιγματίζονται.

Να υπάρχουν θετικές αναφορές για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, τους δημοσιογράφους και ανταποκριτές. Οι άνθρωποι που έχουν ταξιδέψει σε περιοχές όπου υπάρχει επιδημική έκρηξη του COVID-19, μπορεί να έχουν εκτελέσει μια πολύτιμη υπηρεσία για όλους κατά το ταξίδι τους και δεν δικαιολογείται η διάκριση κατά τους.

Να υπάρξει ειδική μέριμνα για την αποφυγή επιπλέον διακρίσεων και στιγματισμού για ειδικές ομάδες πληθυσμού όπως μετανάστες και Ρομά που μπορεί να δέχονται τέτοιες συμπεριφορές.

Να υπάρχει κοινωνική υποστήριξη σε άτομα που έχουν επιστρέψει από την Κίνα ή ανησυχούν για φίλους ή συγγενείς στην πληγείσα περιοχή.

ΣΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Όσον αφορά τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, δεδομένου ότι η ξενοφοβία κατά τη διάρκεια μιας επιδημίας δεν είναι ασυνήθιστη, πρέπει να αναπτύξουν, προληπτικά, πολιτικές που να υποστηρίζουν τους φοιτητές, τους διδάσκοντες και το προσωπικό που πλήττεται από διακρίσεις τόσο τώρα όσο και στο άμεσο μέλλον. Για να σπουδάσουν ή να εργαστούν ή να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα στο εξωτερικό, τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας συχνά πρέπει να ταξιδεύουν μακριά από το σπίτι τους, και να προσαρμοστούν σε μια άλλη κουλτούρα καθώς και να ξεπεράσουν ένα γλωσσικό εμπόδιο. Η αντιμετώπιση των προκαταλήψεων και του στίγματος, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων που σχετίζονται με το COVID-19, μπορεί να προσθέσει στα αισθήματα απομόνωσης και να επηρεάσει την εξέλιξη της σταδιοδρομίας, ειδικά για τους φοιτητές και τους ερευνητές.

Τα προληπτικά μέτρα στα πανεπιστήμια πρέπει να περιλαμβάνουν διαφάνεια σχετικά με την κατάσταση της επιδημίας, τη συλλογή δεδομένων και τις κατευθύνσεις σχετικά με την κατάλληλη συμπεριφορά. Οι πρυτανικές αρχές θα πρέπει να διατυπώνουν καθησυχαστικές δηλώσεις σχετικά με την κατάσταση για τον COVID-19 στα πανεπιστήμια που θα συμπληρώνουν τις πληροφορίες που δημοσιεύονται από τις υγειονομικές αρχές.

Οι διοικητικοί υπάλληλοι των πανεπιστημίων πρέπει να ρωτούν τους αλλοδαπούς φοιτητές και το προσωπικό (καθώς και άλλους, αν είναι απαραίτητο) για να διαπιστώσουν εάν έχουν έρθουν σε πιθανή επαφή με το COVID-19 και να επιβάλλουν απομόνωση για 2 εβδομάδες για να μετριαστεί η εξάπλωση του COVID-19 στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Για το μετριασμό της διάκρισης και του στίγματος, οι πρυτανικές αρχές θα πρέπει επίσης να ενημερώνουν την κοινότητα ότι οι Ασιάτες φορούν συνήθως μάσκες για διάφορους λόγους, όπως το φιλτράρισμα του αέρα, η διαμόρφωση μόδας ή πολιτικών δηλώσεων. Οι τυπικές χειρουργικές μάσκες προσώπου δεν δείχνουν απαραίτητα ότι κάποιος είναι ασθενής, και όπως πολλοί φοιτητές είναι πιθανό να γνωρίζουν, προστατεύουν ελάχιστα στη μεταφορά ιογενών λοιμώξεων. Τα πανεπιστήμια πρέπει να ξεκινήσουν καμπάνιες στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης με τη μορφή ενημερωτικών εγγράφων ή βίντεο για την αποφυγή στίγματος και διακρίσεων. Οι πρυτανικές αρχές και οι προϊστάμενοι των τμημάτων πρέπει να ενημερώνουν ότι οι προκαταλήψεις και ο στιγματισμός για το COVID-19 από το ακαδημαϊκό προσωπικό και άλλους φοιτητές δεν θα γίνουν ανεκτές και θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τους νόμους κατά των διακρίσεων. Τέλος, οι πρυτανικές αρχές και οι επιτροπές κοινωνικής στήριξης θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους φοιτητές και το ακαδημαϊκό προσωπικό, σε όλα τα επίπεδα, να παράσχουν επιπλέον υποστήριξη σε όσους πιθανόν να αντιμετωπίζουν πρόβλημα.

Το στίγμα επηρεάζει τη συναισθηματική ή/και ψυχική υγεία των στιγματισμένων ομάδων και των κοινοτήτων στις οποίες ζουν. Η αποφυγή του στιγματισμού είναι σημαντική για τη συνεκτικότητα των κοινωνιών και των μελών της κοινότητας. Ολα τα άτομα σε μια κοινότητα μπορούν να βοηθήσουν να αποφευχθούν οι αντιδράσεις προκατάληψης και στιγματισμού που σχετίζονται με το COVID-19 εάν έχουν πλήρη ενημέρωση και γνώση των γεγονότων στην κοινότητα.

* Ο Απόστολος Βανταράκης είναι καθηγητής Υγιεινής, Τμ. Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών.

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE