Κύριε Υπουργέ αναμένουμε απαντήσεις

Εν μέσω κορονοϊού και σχετικά ήσυχα, ψηφίστηκε ο νέος νόμος για την αναπτυξιακή προοπτική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με μια οικονομία που καλείται να αντεπεξέλθει σε ένα εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον, όπως και οι επίκαιρες συνθήκες της πανδημίας το έχουν πλέον διαμορφώσει, η κάθε συνιστώσα της αναπτυξιακής διαδικασίας, και εν προκειμένω η ΤΑ αποκτούν έναν ρόλο ιδιαίτερης βαρύτητας ως συντελεστές κινητοποίησης και επιτάχυνσης του όλου εγχειρήματος. Εν όψει της νέας προγραμματικής περιόδου (νέο ΕΣΠΑ) η απρόσκοπτη και ταχεία απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην ανάκαμψη της οικονομίας συνολικά και ακριβώς το περιφερειακό πρόγραμμα είναι αυτό που αποκεντρώνει και κατευθύνει τους πόρους αυτούς από άκρη σε άκρη σε όλη την χώρα. Με αυτό τον τρόπο ενεργοποιούνται και επωφελούνται όλες οι κλίμακες μεγέθους (μικρές μεσαίες ,μεγάλες) των εμπλεκομένων επιχειρήσεων τόσο του κατασκευαστικού τομέα,όσο και των συναφών, μελετητικά γραφεία, επιχειρήσεις προμήθειας υλικών κλπ, εξασφαλίζοντας έναν ισχυρό ρόλο ανακατανομής των πόρων στην τοπική οικονομία. Σε όλα τα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και το επίκαιρο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης που αναμένουμε τον υπουργό εσωτερικών κ. Τ. Θεοδωρικάκο να το παρουσιάσει στην Πάτρα. Το πρόγραμμα αυτό με προϋπολογισμό 2,5 δις ευρώ αναμένεται να είναι η αιχμή του δόρατος για την χρηματοδότηση της ΤΑ προκειμένου να συντάξει μελέτες άλλα και να υλοποιήσει τα απαραίτητα έργα υποδομής.

Σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο λοιπόν ,είναι λογικό η κεντρική διοίκηση να ανασυντάσσει τις δυνάμεις της, να αξιολογεί το πρόσφατο παρελθόν και τις αστοχίες του ,όσον αφορά την δυναμική της στην απορρόφηση πόρων και να ανασυγκροτεί τα καινούργια της εργαλεία.

Αυτόν ακριβώς τον ρόλο έρχεται παίξει ο νέος νόμος που προαναφέραμε. Κατανοώντας δηλαδή η κεντρική διοίκηση το ασφυκτικό , απίστευτα γραφειοκρατικό και δαιδαλώδες πλαίσιο που έχει δημιουργήσει, στις διαδικασίες ανάθεσης και υλοποίησης μελετών και έργων ,έρχεται η ίδια να δώσει κάποιες λύσεις με την διαδικασία του «ByBass» να παρακάμψει δηλαδή τον εαυτό της.

Ας δούμε λοιπόν μερικά από τα εργαλεία που επιστρατεύει ο νόμος

-Στο πρώτο του άρθρο ,ακριβώς το ίδιο όπως και στον Νόμο για το Περιβάλλον, θεσπίζει ένα νέο συντονιστικό όργανο,με τίτλο

« Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού τοπικού και περιφερειακού Επιπέδου»

Στην επιτροπή αυτή συμμετέχουν εκπρόσωποι συναφών υπουργείων, εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ και στελέχη. Βασικός στόχος του σχεδιασμού αυτού ,είναι ο οριζόντιος συντονισμός του Κυβερνητικού έργου, σε συνδυασμό με τον κάθετο συντονισμό των διοικητικών επιπέδων , κατά δημόσια πολιτική. Άσκηση δηλαδή πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, μια επιλογή που όπως εχει ήδη αναφερθεί είχε προβλεφθεί και στον νόμο για το περιβάλλον. Πρακτικά ρόλος της επιτροπής είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων, από το κέντρο προς την περιφέρεια, αποφεύγοντας επικαλύψεις, συγκρούσεις, καθυστερήσεις ανάμεσα στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.Μένει να δούμε αν ο σχεδιασμός αυτός θα αποδώσει τα αναμενόμενα στην πράξη αποτελέσματα.

-Στο δεύτερο άρθρο ο νόμος προβλέπει την δημιουργία «Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Είναι δηλαδή ανώνυμες εταιρίες ειδικού σκοπού, που λειτουργούν αποκλειστικά υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Αυτή ακριβώς η διάσταση τις διαφοροποιεί από τις ήδη υπάρχουσες και λειτουργούσες Αναπτυξιακές Εταιρίες που δραστηριοποιούνται κύρια στην υλοποίηση προγραμμάτων LEADER και άλλων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Πρακτικά η διαφοροποίηση αυτή εκφράζεται στην σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου ,όπου στους νέους «Αναπτυξιακούς Οργανισμούς» μπορούν να συμμετέχουν αυτοδιοικητικοί και άλλοι φορείς δημοσίου συμφέροντος αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της συμμετοχής φορέων ιδιωτικών συμφερόντων. Βασικός σκοπός τους είναι η επιστημονική ,συμβουλευτική και κυρίως τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ. Ο νόμος ορίζει ρητά ότι μπορούν να συμμετέχουν σε προγραμματικές συμβάσεις και μέσα από αυτές να υλοποιούν μελέτες και έργα για Δήμους που δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια,ή το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό. Το προσωπικό των Οργανισμών θα αποτελείται από νεοπροσλαμβανόμενα στελέχη και με προερχόμενα από αποσπάσεις .Για τις ανάγκες υλοποίησης προγραμμάτων προβλέπεται έκτακτο προσωπικό.

Εδώ αν σταθούμε κριτικά πρέπει να αναφέρουμε ότι ακριβώς αυτήν την χρονική περίοδο στα διοικητικά δικαστήριά όλης της χώρας ,είναι σε φάση ολοκλήρωσης η λύση και εκκαθάριση ενός πολύ μεγάλου αριθμού από τις αναπτυξιακές εταιρίες που λειτουργούσαν για πολλά χρόνια και που σχεδόν ομόφωνα οι εκπρόσωποι της δημόσιας διοίκησης αποφάσισαν την διάλυσή τους ,θεωρώντας ότι παρεκκλίνουν του αρχικού τους σχεδιασμού ,παρουσιάζοντας φαινόμενα κακοδιαχείρισης, αδιαφάνειας στις προσλήψεις και αναθέσεις και πολλά άλλα «εκφυλιστικά» χαρακτηριστικά. Μένει λοιπόν να δούμε αν κατά την υλοποίηση του καινούργιου, αλλά σχεδόν ίδιου ως προς την σύλληψη εγχειρήματος ,έχουν προνοήσει για την εφαρμογή «ασφαλιστικών δικλίδων» που θα αποτρέψουν την επανάληψη των ίδιων λαθών του παρελθόντος ώστε να αποφευχθεί αυτό το «ράβε ξήλωνε» του τίτλου.

-Στο τρίτο και τέταρτο άρθρο και στην ίδια κατεύθυνση ,της τεχνικής υποστήριξης των Δήμων, αλλά και υλοποίησης άλλων υπηρεσιών όπως αυτές της δόμησης ,προβλέπεται όπως και προηγούμενα η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων των Δήμων με την ΕΕΤΑΑ(κορυφαία αναπτυξιακή εταιρία, εθνικού επιπέδου) η οποία ευθέως και για πρώτη φορά αναλαμβάνει χρέη τεχνικής υπηρεσίας των δήμων για περιπτώσεις που απαιτείται η υποστήριξή της, λόγω εγγενών τους αδυναμιών, επίσπευσης ,επιτάχυνσης των διαδικασιών κλπ. Επίσης τα ίδια ισχύουν για συνεργασία με την ΜΟΔ.ΑΕ και άλλους αναπτυξιακούς φορείς. Προκειμένου να ανταποκριθούν οι φορείς αυτοί στο αυξημένο αυτό έργο ,θα προβούν σε απασχόληση μεγάλου πλήθους υπαλλήλων συναφών αντικημένων.

Και εδώ αναμένεται να υπάρξουν σοβαρές αντιδράσεις από τις ιδιωτικές μελετητικές εταιρίες, τα συμφέροντα των οποίων πιθανά να θιγούν από αυτές τις «Fast Truck» διαδικασίες αναθέσεων. Πρέπει λοιπόν έγκαιρα και εδώ το υπουργείο να εκτιμήσει όλες τις επιπτώσεις του εγχειρήματος και να προβλέψει μέσα από διάλογο με τους συλλογικούς τους φορείς και εν προκειμένω το Τεχνικό Επιμελητήριο μια αποδεκτά κοινά διαδικασία.

-Στο άρθρο «99» τέλος, επίσης προβλέπεται η δυνατότητα «Σύστασης Ειδικών Διαδημοτικών Τεχνικών Υπηρεσιών» (Ε.Δι.Τ.Υ.)

Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να συστήνονται , μία ανά περιφέρεια , με σύμφωνη γνώμη υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομικών και ΚΕΔΕ. Οι υπηρεσίες αυτές θα στελεχώνονται με αποσπάσεις υπαλλήλων τεχνικών υπηρεσιών και προσλήψεις του ν 2190/94. Οι Υπηρεσίες αυτές θα μπορούσαν να προσομοιάσουν με τις Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων και Κοινοτήτων που εδρεύαν στις παλιές νομαρχίες. Η διάλυσή τους υπήρξε καθοριστική ,αφού οι νέοι τότε Καποδιστριακοί Δήμοι δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν διάδοχα σχήματα, σηματοδοτώντας έτσι την απαρχή των συσσωρευμένων σήμερα αδιεξόδων στην τεχνική επάρκεια των Δήμων,με ότι αυτό σημαίνει για τους μικρούς και μεσαίους από αυτούς. Και το εγχείρημα αυτό αναμένεται να συναντήσει σημαντικές δυσκολίες κατά την πιθανή του υλοποίηση και σαφώς πρέπει να έχουμε πολύ πιο συγκεκριμένες πληροφορίες και διευκρινήσεις σχεδιασμού και προθέσεων του Υπουργείου, προκειμένου να εκφράσουμε μια πιο ολοκληρωμένη άποψη.

Τελειώνοντας λοιπόν ελπίζουμε στα νέα εγχειρήματα να κεφαλαιοποιηθεί η εμπειρία του παρελθόντος, να αποφευχθούν αστοχίες και λάθη του,και να ανταποκριθούν πλήρως τα νέα Οργανα στις προσδοκίες όλων, γιατί η κινητοποίηση της αναπτυξιακής διαδικασίας είναι πιο απαραίτητη από ποτέ σε μια χώρα που ταλανίζεται από μια διαρκή ύφεση και ανεργία.

*Ο Θεόδωρος Καμπέρος είναι οικονομολόγος , στέλεχος Περιφερειακής ανάπτυξης.

 

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE