Επισκέψιμο το επόμενο διάστημα το Ρωμαϊκό Στάδιο της Πάτρας

Επισκέψιμο αναμένεται να καταστεί το επόμενο διάστημα το Ρωμαϊκό Στάδιο της Πάτρας που βρίσκεται στον πεζόδρομο της Ηφαίστου καθώς βρέθηκαν τα απαιτούμενα κονδύλια για την αποκατάστασή του. Το έργο "Αποκατάσταση και ανάδειξη ανεσκαμμένου τμήματος Ρωμαϊκού Σταδίου Πατρών" βασίζεται κατά κύριο λόγο στην μελέτη δομικής αποκατάστασής του που εκπόνησε η πολιτικός μηχανικός της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, Μαριλένα Μεντζίνη και η οποία έχει εγκριθεί το 2014 με ομόφωνη απόφαση γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Οι παρεμβάσεις θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα INTERREG Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 στον Άξονα 2.1 "Θεματικός Τουρισμός", με προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 300.000,00€ και θα υλοποιηθεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας με αυτεπιστασία. Η συμμετοχή της Εφορείας ως  Εταίρου επιτεύχθηκε μετά από πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

H μελέτη προβλέπει: 

 

-Να γίνουν στερεωτικές εργασίες (ενεματώσεις, συγκολλήσεις, συρραφές ρωγμών και τοπικές αντιστηρίξεις)

 

-Να εκπονηθούν τρεις μελέτες:

 

Α) γεωτεχνικής έρευνας, η οποία και θα υποδείξει τις ανάλογες ενέργειες για τη βελτίωση του εδάφους και τη διαχείριση των ομβρίων,

 

Β) αντιστήριξης των πρανών και εφαρμογή των αποτελεσμάτων της και

 

Γ) φωτισμού ανάδειξης και εφαρμογή της

 

-Να τοποθετηθεί φυλάκειο και να δημιουργηθεί ενημερωτικό υλικό (πινακίδα και έντυπο) για τους επισκέπτες, που θα περιλαμβάνουν, τόσο τα ιστορικά-αρχιτεκτονικά στοιχεία του αρχαιολογικού χώρου, όσο και τις εργασίες για την αποκατάστασή του.

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE