Γ. Τσιμπούκης: Η δημοτική Αρχή της Πάτρα δεν εξασφαλίζει χρήματα για τους Συλλόγους

Κυρία Πρόεδρε,  Η Δημοτική Αρχή αρνήθηκε για άλλη μία χρονιά να εγγράψει σχετική πίστωση στον Προϋπολογισμό για την παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, σε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων που αναπτύσσουν πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των συνδημοτών μας και στις Σχολικές Επιτροπές.

Η δικαιολογία του κ. Δημάρχου και των συνεργατών του σε επανειλημμένες ερωτήσεις μου στο Δη-μοτικό Συμβούλιο στηρίζεται στη μειωμένη χρηματοδότηση του Δήμου σε σύγκριση με την προηγού-μενη δεκαετία.

Βεβαίως και η Δημοτική Αρχή υποχρεούται να διεκδικεί συνεχώς από την κεντρική εξουσία, όμως θα πρέπει να σας ενημερώσω από τη μικρή μου εμπειρία στον πρώην Δήμο Ρίου (που ο κ. Πελετίδης τρι-πλασίασε τα δημοτικά τέλη), οι παλιοί πρόεδροι των κοινοτήτων και οι πρώην δήμαρχοι κ. Β. Ζέρβας και ο αείμνηστος κ. Χ. Λιακόπουλος βοηθούσαν στη δράση των ανωτέρω συλλόγων με χρηματικά ποσά που εισέπρατταν από θεσμοθετημένους πόρους υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης, κάτι που αρνείται να πράξει σήμερα ο κ. Δήμαρχος ή πράττει πλημμελώς (π.χ. τέλη διαφήμισης, τέλη φωτεινών επιγραφών, τέλη εμπορίας υδάτων, ενοίκια ακινήτων κ.ά.)

Μετά από αυτά, ερωτάται η Δημοτική Αρχή:
1)Θα συνεχίσει την πολιτική αυτή;
2)Θα συνεχίσει να χαρίζει τα τέλη σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις;
3)Γιατί δε διαθέτει τα χρήματα που εισπράττει από την τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν στις γειτονικές κοινότητες Αραχωβίτικων, Δρεπάνου και Ψαθοπύργου που δικαιούνται;

Με τιμή,
Ιωάννης Τσιμπούκης

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE