«Καύσιμο» εκκίνησης με 330 εκατ. ευρώ στην Εστίαση

Μία ημέρα μετά τις ανακοινώσεις για το άνοιγμα του λιανεμπορίου από τη Δευτέρα 5 Απριλίου, η κυβέρνηση άνοιξε τον φάκελο «εστίαση», ανακοινώνοντας δέσμη μέτρων στήριξης με «ζεστό» χρήμα υπό μορφή επιχορήγησης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα της επανεκκίνησης.

 

> Θα δοθεί στις επιχειρήσεις εστίασης υπό μορφή επιχορήγησης, το 7% του αποδεδειγμένου τζίρου του 2019, ως κεφάλαιο κίνησης, ώστε να προχωρήσουν στις απαραίτητες αγορές και προσαρμογές.

 

> Την επιχορήγηση θα δικαιούνται επιχειρήσεις που έχασαν τουλάχιστον το 30% του τζίρου τους.

 

> Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.

 

> Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας.

 

> Συσταθείσες εντός του 2020 μπαίνουν αυτοδικαίως στη δράση.

 

> Επιχειρήσεις εστίασης που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020.

 

> Επιχειρήσεις εστίασης που είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

 

Η δράση χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2021 - 2027 που θα διαχειριστεί ο ΕΦΕΠΑΕ, πρόεδρος του οποίου εκλέχθηκε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαϊας Πλάτωνας Μαρλαφέκας. Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ.

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE