Ρεκόρ σημείωσε η επιβατική κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια την χρονιά που μας πέρασε με τους επιβάτες να φθάνουν τα 65,4 εκατ. επιβάτες. Όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 2019, προκύπτει άνοδος στην αεροπορική κίνηση της χώρας, της τάξεως του 5%, αφού ο συνολικός αριθμός διακινηθέντων επιβατών Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2019 έφθασε τα 65.385.004 ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018 είχαν διακινηθεί 62.292.191 επιβάτες.

Αύξηση πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια

Συγκεκριμένα, οι διακινούμενοι επιβάτες το 2019 είναι περισσότεροι κατά 3.092.813.

Άνοδο 3,7% καταγράφεται και στο συνολικό αριθμό των πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια, ανήλθαν στις 538.956 (από τις οποίες 213.098 εσωτερικού και 325.858 εξωτερικού), σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 519.548 πτήσεις.

Σε ό,τι αφορά τον μήνα Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ, έχουμε αύξηση 3,9% στη συνολική επιβατική κίνηση (εσωτερικού - εξωτερικού). Διακινήθηκαν στα αεροδρόμια της χώρας 2.507.671 επιβάτες, η άνοδος έφτασε μεσοσταθμικά το 3,9%.Αξίζει να αναφερθεί ότι οι αφίξεις επιβατών εξωτερικού έφτασαν τις 742.070 παρουσιάζοντας επίσης άνοδο 10,9% σε σχέση με το 2018 που είχαμε 669.307 αφίξεις.

Ποια είναι τα αεροδρόμια με την μεγαλύτερη κίνηση

Στα αεροδρόμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Ρόδου και Χανίων καταγράφεται η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση Δεκεμβρίου 2019. Ενδεικτικά από το αεροδρόμιο Αθηνών διακινήθηκαν 1.672.418 επιβάτες, της Θεσσαλονίκης 449.376 , του Ηρακλείου 112.014, της Ρόδου 56.258 και από το αεροδρόμιο των Χανίων 55.476 επιβάτες.

Το αεροδρόμιο Ιωαννίνων σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για το δωδεκάμηνο (Ιανουαρίου -  Δεκεμβρίου ΄19 ), ο αερολιμένας που είχε το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης διακίνησης επιβατών είναι το αεροδρόμιο Ιωαννίνων με άνοδο 23%, (διακίνησε 134.011 επιβάτες το δωδεκάμηνο του ΄19 έναντι 108.932 του ΄18).

Επίσης, το αεροδρόμιο Νάξου κατέγραψε άνοδο επιβατικής κίνησης 21% (διακίνησε 103.463 επιβάτες έναντι 85.503 το περσινό διάστημα) και το αεροδρόμιο Καλαμάτας κατέγραψε αύξηση επιβατών +20,3% καθώς διακίνησε 333.455 επιβάτες το δωδεκάμηνο του 2019, έναντι 277.266 επιβατών που είχε διακινήσει το 2018.

Με πλειστηριασμό περιουσιακών του στοιχείων κινδυνεύει όποιος κόκκινος δανειολήπτης δεν ρυθμίσει τα χρέη του και δεν ενταχθεί στην πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας έως τις 30 Απριλίου οπότε και θα πάψει να ισχύει το υφιστάμενο πλαίσιο.

Η δικηγόρος Αριάδνη Νούκα περιγράφει στο enikos.gr την επόμενη μέρα μετά την 30η Απριλίου και το τι μέλλει γενέσθαι με όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα βρεθούν "απροστάτευτα" απέναντι στα... χρέη τους.

Tην 1η Μαΐου 2020 παύει η ισχύς του θεσμικού πλαισίου προστασίας 1ης κατοικίας για όσους έχουν κόκκινα δάνεια καθώς και ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης επιχειρηματικών οφειλών. Στο διάστημα που εμφιλοχωρεί θα λάβει χώρα ευρεία μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου αφερεγγυότητας σε εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με την σχετική κοινοτική οδηγία της 20ης Ιουνίου 2019. Προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε και η σχετική δέσμευση των ελληνικών αρχών στο Εurogroup του περασμένου Δεκεμβρίου.

Ο αρμόδιος Υπουργός πρόσφατα δήλωσε, ότι θα νομοθετηθεί ένα ενιαίο πλαίσιο για όλους, παρά το γεγονός, ότι η κοινοτική οδηγία δεν περιλαμβάνει δεσμευτικούς κανόνες για τους υπερχρεωμένους καταναλωτές, και υποδεικνύει μόνο την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων περί απαλλαγής από τα χρέη και στους καταναλωτές το συντομότερο δυνατόν.

Έτσι το θεσμικό πλαίσιο θα αφορά φυσικά πρόσωπα με ή χωρίς επιχειρηματική ιδιότητα καθώς και νομικά πρόσωπα και για κάθε είδους δανειακές συμβάσεις, (στεγαστικά , καταναλωτικά, επαγγελματικά, επιχειρηματικά δάνεια) καθώς και χρέη στο δημόσιο και τα ταμεία. Χρέη που δεν δύνανται να υπαχθούν στο νέο πλαίσιο είναι οι υφιστάμενες και μελλοντικές απαιτήσεις εν ενεργεία ή πρώην εργαζομένων, απαιτήσεις διατροφής που απορρέουν από οικογενειακές σχέσεις, και απαιτήσεις που απορρέουν από αδικοπρακτική ευθύνη του οφειλέτη. Σημειωτέον ότι με τις νέες νομοθετικές διατάξεις θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν θίγονται κεκτημένα δικαιώματα επαγγελματικών συντάξεων.

Βάσει του νέου νομοθετικού πλαισίου οι οφειλέτες, είτε θα ρυθμίζουν τις οφειλές τους, είτε θα απαλλάσσονται από τα χρέη τους αφού προηγηθεί ρευστοποίηση όλων των περιουσιακών τους στοιχείων, (ακίνητα του οφειλέτη και κινητά, όπως αυτοκίνητο και οικιακό εξοπλισμό, εκτός των ακατάσχετων κ.λ.π) συμπεριλαμβανομένης της πρώτης κατοικίας, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος που θα οριοθετηθεί. Η ρευστοποίηση λαμβάνει χώρα με εκποίηση δια πλειστηριασμού.

Για όσα χρέη δύνανται να υπαχθούν σε ρυθμιστικό πλαίσιο θα υφίσταται ένας μηχανισμός προληπτικής αναδιάρθρωσης, αφού προηγηθεί έγκαιρη προειδοποίησης του οφειλέτη που αρχίζει να αντιμετωπίζει οικονομικές δυσχέρειες, προκειμένου να αντιδράσει έγκαιρα, πριν καταστεί αφερέγγυος.

Στο διάστημα που θα ενεργοποιείται ο μηχανισμός προληπτικής αφερεγγυότητας ο οφειλέτης θα τυγχάνει προσωρινής αναστολής των ατομικών διώξεων, είτε με χορήγηση από δικαστική ή διοικητική αρχή, είτε από τον νόμο με στόχο την υποστήριξη των διαπραγματεύσεων σχετικά με το σχέδιο αναδιάρθρωσης. Θα υφίσταται δυνατότητα του οφειλέτη να συνεχίσει κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων να λειτουργεί ή τουλάχιστον να διατηρήσει την αξία των περιουσιακών στοιχείων του. Αναστολή δεν θα παρέχεται, όταν ο οφειλέτης επιδεικνύει συμπεριφορά χαρακτηριστική του ότι αδυνατεί να εξοφλήσει τα ληξιπρόθεσμα χρέη του, όπως μια σημαντική αθέτηση έναντι εργαζομένων ή έναντι φορολογικών αρχών ή κοινωνικοασφαλιστικών φορέων, ή αν πρόκειται για επιχειρηματία, όταν έχει διαπράξει οικονομικό έγκλημα ή όταν η τρέχουσα διαχείριση μιας εταιρείας επιτρέπει το συμπέρασμα ότι η πλειοψηφία των πιστωτών δεν θα υποστηρίξει την έναρξη των διαπραγματεύσεων, Η αναστολή θα ισχύει για μέγιστη περίοδο έως τεσσάρων μηνών με δυνατότητα παράτασης έως δώδεκα μηνών με δικαστική απόφαση.

Σε περίπτωση ρευστοποίησης όλης της περιουσίας του οφειλέτη, ο καθορισμός των περιουσιακών στοιχείων δεν θα απαιτεί απαραιτήτως τυπική απόφαση ή επικύρωση από δικαστική ή διοικητική αρχή, και θα μπορεί να συνίσταται σε μια απογραφή τους.

Η διαδικαστική πορεία της ρευστοποίησης του συνόλου της περιουσίας του οφειλέτη θα οδηγεί στην απαλλαγή από το χρέος εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος που θα οριοθετηθεί, εκτός εάν διακριβωθεί, ότι ο οφειλέτης επέδειξε ανέντιμη συμπεριφορά, η οποία θα συνάγεται ενδεικτικά από την φύση και το ύψος των χρεών, τον χρόνο δημιουργίας των χρεών, τις προσπάθειες του οφειλέτη να τα αποπληρώσει και να εκπληρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις του, τις τυχόν ενέργειες του να εμποδίσει τους πιστωτές να πετύχουν την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους.

Το ευεργέτημα της πλήρους απαλλαγής από τα χρέη μετά τη ρευστοποίηση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, θα δύναται να ανακαλείται όταν η οικονομική κατάσταση του οφειλέτη βελτιώνεται ουσιαστικά λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, όπως λόγου χάρη με την απόκτηση κερδών από λαχειοφόρο αγορά ή με την απόκτηση κληρονομιάς ή δωρεάς.

Μέγα ζήτημα βεβαίως δημιουργείται με τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που δεν δύνανται ν΄ακολουθήσουν οιοδήποτε ρυθμιστικό πλαίσιο των οφειλών τους και εάν αυτές θα τύχουν έστω και στοιχειώδους προστασίας, ενώ ζήτημα ηθικής τάξης προκύπτει και από την έντονη δραστηριοποίηση των funds, τα οποία ως γνωστόν αγοράζουν δανειακές απαιτήσεις έναντι ιδιαίτερα χαμηλών τιμών και θα δύνανται να οδηγούν οφειλέτες σε πτωχευτική κατάσταση με υπέρογκα κέρδη.

Πηγή: enikos.gr

Ανανεώθηκε για πέντε χρόνια η θητεία του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή. Ο νόμος 4389/2016 προβλέπει πως ο Διοικητής με την ανάληψη των καθηκόντων του, υπογράφει συμβόλαιο απόδοσης με τον υπουργό Οικονομικών, το οποίο καθορίζει τις υποχρεώσεις του, τη σχέση εργασίας του, την αμοιβή για τις υπηρεσίες του και τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους, οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν κατά τη διάρκεια της θητείας του, όπως επίσης και σε ετήσια βάση.

O Γιώργος Πιτσιλής γεννήθηκε στις ΗΠΑ το 1975.

Είναι  Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, με επιστημονική ειδίκευση και σημαντική επαγγελματική εμπειρία σε όλο το φάσμα του  Φορολογικού Δικαίου, Ελληνικού, Διεθνούς και Ευρωπαϊκού.

Είναι απόφοιτος του Κλασσικού Λυκείου Αναβρύτων. Έχει αποφοιτήσει από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από την οποία έλαβε και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο. Είναι επίσης κάτοχος DEA Φορολογικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Pantheon – Sorbonne (Paris I).

Μιλά άπταιστα Αγγλικά και Γαλλικά, ενώ διαθέτει και γνώσεις Γερμανικών.

Είναι παντρεμένος και έχει 2 παιδιά.

Πηγή: cnn.gr

Ληστεία με την απειλή μαχαιριού σημειώθηκε λίγο πριν τις 16:00 το απόγευμα της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη.

 

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν την ώρα που το θύμα που εργάζεται ως λογίστρια, μπήκε σε πολυκατοικία επί της οδού Ενωτικών, στην περιοχή του Βαρδάρη στη Θεσσαλονίκη.

 

Τότε, πριν προλάβει να ανέβει στο γραφείο της, δύο άτομα την ακολούθησαν μέχρι το ασανσέρ και την λήστεψαν υπό την απειλή μαχαιριού.

 

Οι δράστες στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή με την αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και την σύλληψή τους.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν γίνει ήδη προσαγωγές.

 Αποφάσισε να καπνίσει στην τουαλέτα αεροσκάφους επιβάτης, στη διάρκεια πτήσης προς Θεσσαλονίκη. Μόλις το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», αστυνομικοί συνέλαβαν τον 32χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του αεροπορικού κώδικα.

 

Το περιστατικό συνέβη την ώρα που το αεροσκάφος της εταιρείας Ryanair εκτελούσε πτήση από το αεροδρόμιο Μπάντεν-Μπάντεν της Καρλσρούης (Γερμανία) προς Θεσσαλονίκη, όπου προσγειώθηκε λίγο πριν τη 1 τα ξημερώματα.

 

Ο ελληνικής καταγωγής, Γερμανός υπήκοος, επιβάτης φέρεται να άναψε τσιγάρο στην τουαλέτα του αεροσκάφους, κάτι που αντιλήφθηκε μια αεροσυνοδός. Η ίδια φέρεται να ενημέρωσε αμέσως τον κυβερνήτη, ενώ για το συμβάν έλαβε γνώση και ο πύργος ελέγχου του αερολιμένα «Μακεδονία», μέσω του οποίου ειδοποιήθηκε η αστυνομία.

 

Ο 32χρονος ομολόγησε την ενέργειά του και την απέδωσε στο άγχος κατά τη διάρκεια της πτήσης.

 

Νωρίτερα σήμερα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, που τον παρέπεμψε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

 

Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, η ποινή που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη παράβαση είναι είτε φυλάκιση έως έξι μήνες, είτε χρηματική ποινή.

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE