Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο 8th Regional Growth Conference, που έγινε στις εγκαταστάσεις της Achaia Clauss στην Πάτρα, στο διάστημα 2-4 Ιουλίου 2020.

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών διοργάνωσε σε προσυνεδριακό επίπεδο το Digital Dialogue του Υφυπουργού για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Γρηγόρη Ζαριφόπουλου. Ο κ. Ζαριφόπουλος απάντησε σε ερωτήσεις του δημοσιογράφου κ. Νίκου Υποφάντη που αφορούσαν την ψηφιακή διακυβέρνηση και τις ψηφιακές δεξιότητες. Αναφέρθηκε ξεχωριστά στις δράσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ιδιαίτερα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και την υποστήριξη της διαδικασίας ψηφιοποίησης σε όλους τους τομείς της χώρας.

Σε ψηφιακό περιβάλλον έγινε και η συνεδρία για τις Γεωπολιτικές Ανακατατάξεις στη Βαλκανική και την Ανατολική Μεσόγειο, υπό την αιγίδα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων. Με συντονιστή τον Αναπλ. Καθηγητή κ Τζιφάκη και ομιλητές τους Επίκ. Καθηγητή Ευστάθιο Φακιολά, Επίκ. Καθηγητή Αντώνη Κλάψη, Αναπλ. Καθηγητή Σωτήρη Ρούσσο, Επίκ. Καθηγητή Σωτήρη Πετρόπουλο, την Επισκέπτρια Ερευνήτρια κα Μαρία Καραγιάννη και τον Εντεταλμένο Διδάσκοντα κ. Αναστάσιο Βάλβη έγινε μια σφαιρική παρουσίαση της τρέχουσας κατάστασης και της εκτίμησης των ανακατατάξεων στην περιοχή.

Ο Καθηγητής κ. Θεόδωρος Παπαθεοδώρου ήταν ένας από τους ομιλητές στο session για τις «Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις: Η Μεγάλη Στιγμή».

Η ομιλία του Καθηγητή Παναγιώτη Λαργκόβα, Πρόεδρο του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) συγκέντρωσε έντονο ενδιαφέρον στη θεματική του ρόλου των Δημοσίων Επενδύσεων στην Περιφερειακή Ανάπτυξη, που έγινε υπό την αιγίδα της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας απαντώντας στο ερώτημα «Τι είδους δημόσιες επενδύσεις και σε ποιους τομείς θα χρειαστούν οι Περιφέρειες «μετά» την πανδημία;»

Μια διαφορετική προσέγγιση στο συνέδριο ήταν η διοργάνωση από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα του Θερινού Σχολείου με θέμα «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων». Το Θερινό Σχολείο απευθύνονταν σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που ενδιαφέρονται για α) Ευφυή Κυβερνοφυσικά και Υπηρεσίες, β) Ψηφιακές δεξιότητες και Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και γ) Αναλυτική Επιχειρήσεων και Επιστήμη Δεδομένων, αλλά αναζητούν εκτός από τη θεωρητική τεκμηρίωση των θεματικών ενοτήτων και την πρακτική ενασχόληση των αντικειμένων, μέσα στις τρεις ημέρες που διήρκησε η εκπαίδευση. 

 

Με αφορμή την παρουσία της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων στο συνέδριο και την παρουσία του Πρύτανη στον ίδιο χώρο λόγω της συμμετοχής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στις εργασίες του συνεδρίου, ο κ. Κατσής είχε συνάντηση εργασίας με την κα Κεραμέως. Μέσα σε πολύ εποικοδομητικό κλίμα ο Πρύτανης ενημέρωσε την Υπουργό για όλες τις δράσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε ακαδημαϊκό, οργανωτικό και ερευνητικό επίπεδο. Συζήτησαν για τις δράσεις της Σχολής Μηχανικών στην Πάτρα με αφορμή το 8ο Αναπτυξιακό Συνέδριο και παρουσίασε το πλάνο της λειτουργίας του Πανεπιστημίου, προωθώντας το σύνολο των θεμάτων της ακαδημαϊκής κοινότητας σε όλες τις πόλεις που έχει σημείο παρουσίας το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 

Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε την ουσιαστική συμμετοχή των φοιτητών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, που εθελοντικά βοήθησαν όλες τις μέρες στο Συνέδριο δίνοντας με τη σειρά τους μεγάλη ώθηση στην επιτυχία του συνεδρίου.

Στα τέλη Αυγούστου θα φτάσει στους φορολογούμενους το ραβασάκι γα τον φετινό ΕΝΦΙΑ η πρώτη δόση του οποίου θα καταβληθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου, για να ολοκληρωθεί σε 6 μήνες έως και τις 26 Φεβρουαρίου 2021.

 

Και φέτος, πάνω από ένα εκατομμύριο φορολογούμενοι θα έχουν έκπτωση 50% ή και πλήρη απαλλαγή από το φόρο ενώ για άλλη μια χρονιά απαλλάσσονται από το συμπληρωματικό φόρο τα αγροτεμάχια και τα οικόπεδα εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού ενώ θα ισχύσουν οι ίδιες μειώσεις με πέρυσι.

 

Και για το φετινό ΕΝΦΙΑ των φυσικών προσώπων θα ισχύσουν οι μειώσεις του 2019 δηλαδή 30% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 60.000 ευρώ, 27% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 70.000 ευρώ, 25% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 80.000 ευρώ, 20% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 1.000.000 ευρώ και 10% για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του 1.000.000 ευρώ.

 

Οι εκπτώσεις

Έκπτωση 50% στο ποσό του ΕΝΦΙΑ θα έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων εφόσον πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους να μην υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο (και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο (τον ή τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

και η απαλλαγή

Πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ χορηγείται στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστά 80% και άνω χορηγείται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος και

Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

 

"Είναι πλέον πασιφανές ότι η Δημοτική Αρχή έχει περιέλθει σε πολιτική περιδίνηση, μη μπορώντας να διαχειριστεί τις ανάγκες της κοινωνίας των Πατρών, τις ανάγκες της καθημερινότητας και κυρίως το ιερό δικαίωμα της εργασίας" αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Αθανάσιος Αθανασόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης "Πρωτεύουσα ξανά! Γρηγόρης Αλεξόπουλος" και μέλος του Δ.Σ. του ΚΟΔΗΠ, σχετικά με τις απολύσεις δύο εργαζομένων στον ΚΟΔΗΠ, εκ των οποίων η μια έγκυος. Και συνεχίζει η ανακοίνωση:

"Χθες, μια άνευ προηγουμένου παρωδία εξελίχτηκε στις δικαστικές αίθουσες, όπου μάλιστα δια της νομικής υπηρεσίας του Δήμου εκφράστηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο και ίσως για πρώτη φορά στα χρονικά της Αυτοδιοίκησης, ότι απολυόμενες εργαζόμενες του Κοινωνικού Οργανισμού δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, κάτι που επιμελώς έως και σήμερα ο Δήμαρχος Πατρέων και ο Πρόεδρος του Οργανισμού φοβούνται να εκφέρουν και τις απολύσεις τις βαπτίζουν λήξη συμβάσεων.

Ο λαλίστατος κ. Τουλγαρίδης κατά την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων κατάπιε κυριολεκτικά την γλώσσα του, ίσως και ηθελημένα, μη μπορώντας να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων ως όφειλε εκ΄του θεσμικού του ρόλου, αφήνοντας την νομική υπηρεσία να τοποθετηθεί επί του επίμαχου θέματος, όπερ σημαίνει, ότι απηχεί και τις επίσημες θέσεις της Δημοτικής Αρχής αλλά και του ιδίου του Προέδρου.

Τα ερωτήματα είναι αμείλικτα και βασανιστικά για την Λαϊκή Συσπείρωση και τους εκφραστές αυτής.

Γιατί ο κ. Τουλγαρίδης δεν πήρε το λόγο και να απαιτήσει να τοποθετηθεί κατά την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων;

Ποια η παρουσία του στο δικαστήριο;

Η νομική υπηρεσία απηχεί ή όχι την επίσημη θέση της Δημοτικής Αρχής;

Ποιες ενέργειες έκανε έως σήμερα ώστε να επανέλθουν οι απολυόμενες στην εργασία τους, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού;

Τι είναι αυτό που άλλαξε άρδην την πάγια θέση της Δημοτικής Αρχής για την υπεράσπιση των εργαζομένων;

Ο Πατραϊκός λαός οφείλει να μάθει την αλήθεια, διότι από την επίσημη ανακοίνωση και το δελτίο τύπου του Δήμου Πατρέων δεν προκύπτουν απαντήσεις υπεύθυνες, παρά έωλες κατά την προσφιλή τακτική του Περισσού, που ανάγεται σε παρελθοντολογία κυβερνητική-πολιτική, στείρα δομημένη σε αριστερούς προπαγανδιστικούς μηχανισμούς ως κατάλοιπο και μετεξέλιξη σε θέση ευθύνης και διοίκησης που τώρα καλούνται να εφαρμόσουν και να διαχειριστούν στο Δήμο Πατρέων.

Όσο για το μεγάλο περίπατο και την πολιτική γυμναστική, τους παραπέμπω στις θέσεις που εξέφραζαν για την περιμετρική χάραξη της νέας σιδηροδρομικής γραμμής, ενώ τώρα, ευαγγελίζονται την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικό Συμβουλίου και κατ΄επέκταση όλων των παρατάξεων, όταν μάλιστα αναθεμάτιζαν τον νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό της πόλης".

Βραβείο στην κατηγορία «σχέσεις με τα ΜΜΕ» απέσπασε η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. στην τελετή απονομής των φετινών Corporate Affairs Excellence Awards, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 7 Ιουλίου, στο Ciné Αίγλη Ζαππείου. 

Ο θεσμός που διοργανώνεται για 7η χρονιά από τον Τομέα Εταιρικών Υποθέσεων της ΕΕΔΕ, αξιολογεί και βραβεύει εταιρείες, οργανισμούς αλλά και επαγγελματίες από τον χώρο της Επικοινωνίας και των Δημοσίων Σχέσεων πουκατάφεραν να ξεχωρίσουν σε επίπεδο στρατηγικής, σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων επικοινωνίας. Σε μια προσπάθεια να θωρακιστεί ακόμη περισσότερο το κύρος του θεσμού, τα φετινά CAEA, πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την εταιρεία παροχής ελεγκτικών, συμβουλευτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, Deloitte.

Το βραβείο που απονεμήθηκε στη ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. αφορά τηδιοργάνωση διήμερηςδημοσιογραφικής επίσκεψης, η οποίαολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Σεπτέμβριο του 2019, με αφορμή τη συμπλήρωση 15 χρόνων λειτουργίας του εμβληματικού εθνικού έργου της Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου. Στο πλαίσιο της ενέργειας “15 ΧΡΟΝΙΑ ΓΕΦΥΡΑ «ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ»”φιλοξενήθηκαν και ξεναγήθηκαν περισσότεροι από30 δημοσιογράφοι. Παράλληλαπαρουσιάστηκαν κυκλοφοριακά και τεχνικά στοιχεία συνδεδεμένα με την πορεία του έργου παραχώρησης, οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. σε συνέργεια με τηντοπική κοινωνία, αλλά και το άνοιγμα στη βιώσιμη κινητικότητα και τη διάδοση της ηλεκτροκίνησης.

Ο κ. Γιάννης Φρέρης, Διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας & Αειφόρου Ανάπτυξης της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε, αφού παρέλαβε το  βραβείο,δήλωσε:

«Με αφορμή τα 15 χρόνια από την ολοκλήρωση της Γέφυρας, θελήσαμε  να προσφέρουμε αναλυτική ενημέρωση στα ΜΜΕ, αλλά και να αναγνωρίσουμε ότι χτίσαμε το μεγάλο έργο μαζί με τους εκπροσώπους τους, ενώ το λειτουργούμε μπροστά στα μάτια τους. Οι άνθρωποι της ενημέρωσης ήταν και παραμένουν ευπρόσδεκτοι για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, ενώ την καμαρώνουν όσο και εμείς, ανακαλώντας μνήμες που μοιραζόμαστε.  

Έτσι θέσαμε ως πρόταγμα την ποιότητα της οργάνωσης της επίσκεψης και της Συνέντευξης Τύπου, τόσο ως προς το σκέλος μιας ιδιαίτερης ξενάγησης την πρώτη μέρα, όσο και ως προς αυτό της Συνέντευξης Τύπου τη δεύτερη.

Ο εξαιρετικός αντίκτυπος δικαίωσε μεν τις προσδοκίες δημοσιότητας, αλλά το επιστέγασμα του εγχειρήματος, ήταν μία ακόμη ανάμνηση που θα μοιραζόμαστε όταν θα ξαναβρισκόμαστε και θα συμφωνούμε ότι πλάι στην Εθνική μας Γέφυρα, οι μεταξύ μας ανθρώπινες γέφυρες παραμένουν ακλόνητες».

 

Οι δυνατότητες και προοπτικές της έξυπνης πόλης με την αξιοποίηση, της ηλεκτροκίνησης, της κυκλικής οικονομίας μέσα από την πράσινη ανάπτυξη και την έξυπνη επιχειρηματικότητα ήταν ορισμένα από τα θέματα που αναλύθηκαν εκτενώς στο Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Μεσογειακού Χώρου INTERREG MED 2014-2020 και του Ευρωπαϊκού Έργου «ESMARTCITY» (Enabling Smarter City in the MED area through networking - Δημιουργώντας ευφυέστερες πόλεις στην περιοχή της Μεσογείου μέσω δικτυώσεων).

Το Συνέδριο διοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τη Δευτέρα 6 και την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020.  Κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών χαιρετισμό απηύθυναν ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας,  Λάμπρος Δημητρογιάννης και ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου,  Παναγιώτης Παπαδόπουλος οι οποίοι τόνισαν τη συμβολή του έργου ESMARTCITY στην επίτευξη στόχων της ΠΔΕ στο πλαίσιο της ιδέας της έξυπνης πόλης και ειδικότερα σε έξυπνα ενεργειακά αποδοτικά δημόσια κτίρια και έξυπνο οδοφωτισμό.

Στο έργο υλοποιήθηκαν πιλοτικές δοκιμές στο πεδίο των έξυπνων αστικών περιοχών, των ενεργειακά αποδοτικών κτηρίων και του έξυπνου δημόσιου φωτισμού τα αποτελέσματα των οποίων  οδήγησαν στην ανάπτυξη της Πράσινης Βίβλου για την Αλλαγή Πολιτικών Καινοτομίας και του Πρωτοκόλλου της Έξυπνης Πόλης, που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας. «Η ΠΔΕ και το έργο ESMARTCITY, μέσα από το εργαλεία αυτά  παρέχουν  σε φορείς την τεχνογνωσία και την πληροφορία για δράσεις της νέας Χρηματοδοτικής Περιόδου 2021 - 2027 στους στόχους PO 1 (Policy Objective): Πιο έξυπνη Ευρώπη - καινοτόμος και έξυπνος βιομηχανικός μετασχηματισμός και PO2: Πιο Πράσινη Ευρώπη χαμηλών εκπομπών άνθρακα - καθαρή και δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, πράσινες και μπλε επενδύσεις, κυκλική οικονομία, προσαρμογή του κλίματος και πρόληψη κινδύνων» τόνισε ο κ. Δημητρογιάννης.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας των εργασιών παρουσιάστηκε επίσης το έργο ESMARTCITY από την κ. Δρ. Μακρή Μαρία, προϊσταμένη του τμήματος Τεχνικών Εφαρμογών της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της ΠΔΕ καθώς επίσης θέματα έξυπνων πόλεων, ηλεκτροκίνησης και  το πρώτο ηλεκτρικό - diesel ferry boat στην Ελλάδα.

Στην δεύτερη ημέρα των εργασιών με αντικείμενο κυκλική οικονομία και πράσινη ανάπτυξη, απηύθυνε χαιρετισμό ο  Περιφερειάρχης,  Νεκτάριος Φαρμάκης ο οποίος και επεσήμανε ότι  μέσα από το έργο ESMARTCITY αναδεικνύεται με τον καλύτερο τρόπο πως οι τεχνολογικές εξελίξεις δίνουν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν οι πόλεις καλύτερους όρους καθημερινότητας στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας.

Τιμητική συμβολή στις εργασίες του Συνεδρίου ήταν η εισήγηση του Ειδικού Συμβούλου του Πρωθυπουργού για το Περιβάλλον και την Κυκλική Οικονομία και επίτιμου Διευθυντή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αρμόδιου για θέματα Κυκλικής Οικονομίας της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος DGENV, Γεώργιου Κρεμλή ο οποίος ανέλυσε μεταξύ άλλων πώς η κλιματική και ενεργειακή μετάβαση, η μπλε οικονομία, η βιώσιμη κινητικότητα, η κυκλική οικονομία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελούν τους βασικούς πυλώνες των εθνικών στρατηγικών ανάκαμψης.

Τέλος, στο συνέδριο αναπτύχθηκε το αντικείμενο της έξυπνης επιχειρηματικότητας όπου απηύθυνε χαιρετισμό  ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Ερευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης. Εστίασε στις δράσεις της ΠΔΕ στον τομέα της επιχειρηματικότητας και στην δημιουργία του Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας στην ΠΔΕ και του προγράμματος REBRAIN GREECE, ώστε οι  εταιρείες να αναπτύξουν τις ιδέες τους και να επωφεληθούν από μια συνδεδεμένη, παγκόσμια οικονομία.

H γαλάζια ενέργεια, τα ανοιχτά δεδομένα, τα εικονικά οικοσυστήματα και το έξυπνο μέλλον για τη γεωργία αποτελούν ξεχώρισαν μεταξύ των θεμάτων στα οποία εστίασαν οι ομιλητές από SMEs και ακαδημαϊκούς φορείς κατά τη δεύτερη ημέρα των εργασιών του συνεδρίου.

Το συνέδριο είχε και ταυτόχρονη φυσική παρουσία στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου λαμβάνοντας όλα τα μέτρα τήρησης για την εξάπλωση του κορωνοϊού.

Οι εργασίες του συνεδρίου είναι διαθέσιμες στο ESMARTCITY MED - YouTube Channel και συγκεκριμένα στους παρακάτω συνδέσμους:

6 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ελληνικά - https://youtu.be/tdWK4wOWk8g 

Αγγλικά - https://youtu.be/-RUHgvCqc9U 

7 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ελληνικά - https://youtu.be/qOsDBQA8Q1M  

Αγγλικά - https://youtu.be/SoGNeSyp0QM

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE