Διοικητικοί Δικαστές καταθέτουν το 50% του μισθού τους για δυο μήνες

Ομόφωνα η Γενική Επιτροπεία των Διοικητικών Δικαστηρίων αποφάσισε όλοι οι δικαστικοί λειτουργοί να καταθέσουν το 50% του μισθού τους για δύο μήνες στον ειδικό λογαριασμό για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Συγκεκριμένα, η Γενική Επιτροπεία των Διοικητικών Δικαστηρίων αποφάσισε: «Να καταβάλουν όλα τα μέλη της, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Σ.Υ. για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλει για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID 19, στον ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, το πενήντα τοις εκατό (50%) των αποδοχών τους των μηνών Μαΐου και Ιουνίου 2020.»

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE