Χωρίς ηλικιακά κριτήρια η χορήγηση μερίσματος σε ΑμεΑ

Απαλείφεται το ηλικιακό κριτήριο για τις οικογένειες που έχουν παιδιά ΑμεΑ στην έκτακτη ενίσχυση που θα δώσει μέχρι το τέλος του έτους η κυβέρνηση. Με βάση τα ανωτέρω, η ενίσχυση παρέχεται στα άτομα με αναπηρία χωρίς ηλικιακά όρια, σε βραχυχρόνια και μακροχρόνια ανέργους, σε πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα και άνω, με συγκεκριμένα κριτήρια ένταξης και προϋποθέσεις. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις χορήγησης του «κοινωνικού μερίσματος» αναμένεται να ανοίξει στις 16 Δεκεμβρίου, ενώ από το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζεται ότι όσοι εντάσσονται σε περισσότερες από μία ομάδες δικαιούχων θα λάβουν ένα μέρισμα και όχι για κάθε κατηγορία. Η έκτακτη ενίσχυση θα είναι 700 ευρώ ανά νοικοκυριό και θα χορηγηθεί σε περισσότερες από 250.000 οικογένειες με 953.000 μέλη.

Πιο αναλυτικά την έκτακτη ενίσχυση θα λάβουν οι ακόλουθες  κοινωνικές ομάδες:

1η ομάδα – Οικογένειες με 4 τέκνα και άνω με φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 (αριθμός ωφελούμενων νοικοκυριών 19.140).

2η ομάδα  – Οικογένειες που τουλάχιστον ο ένας γονέας είναι μακροχρόνια άνεργος (άνω των 12 μηνών) με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο και με φορολογητέο εισόδημα έως 15.000 ευρώ –λαμβάνονται υπόψη και μονογονεϊκές οικογένειες–   (αριθμός ωφελούμενων νοικοκυριών 163.778).

3η ομάδα  – Οικογένειες που και οι δύο γονείς είναι βραχυχρόνια άνεργοι (κάτω από 12 μήνες)  με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο και με φορολογητέο εισόδημα έως 15.000 ευρώ –λαμβάνονται υπόψη και μονογονεϊκές οικογένειες– (αριθμός ωφελούμενων νοικοκυριών 40.927).

4η ομάδα –  Οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα ΑμεΑ.

Σημειώνεται ότι για τη χορήγηση της ενίσχυσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια τα τελευταία 10 έτη, και οι δύο γονείς θα πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, ενώ το άθροισμα των καταθέσεων όλων των μελών του νοικοκυριού σε όλες τις τράπεζες της Ελλάδος ή του εξωτερικού αλλά και η τρέχουσα αξία μετοχών και ομολογιών να μην υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE