Δυτική Αχαΐα: Τα νέα μέλη των Επιτροπών του δήμου

 Στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας συγκροτήθηκαν η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την διετία 2019 -2021 ως εξής :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μυλωνάς Σπυρίδων του Νικολάου, Δήμαρχος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

Ορλώφ Κυριάκο του Ιωάννη, 2. Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων του Γεωργίου,3..Καμπέρος Ηλίας του Γεωργίου , 4. Παλαιολόγος Κωνσταντίνος Γεωργίου, 5. Νικολάου Χρήστος του Γεωργίου, 6. Ραυτακόπουλος Αθανάσιος Παναγιώτη.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

Μάλλιαρης Γρηγόριος του Βασιλείου, 2. Καραντζάς Άγγελος του Βασιλείου, 3.Πουλίδας, Αθανάσιος Νικολάου, 4. Βερρόπουλος Αναστάσιος του Άγγελου, 5. Τραχάνης Σπυρίδων Ανδρέα Μπαχράς Ξενοφώντας Ιωάννη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορλώφ Κυριάκος του Ιωάννη

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

Γκοτσόπουλος Βασίλειος του Αριστείδη, 2. Μάλλιαρης Γρηγόριος του Βασιλείου, 3. Καμπέρος Ηλίας Γεωργίου, Ταπεινός Κωνσταντίνος Νικολάου, 5. Δημόπουλος Σπυρίδων του Ιωάννη, 6. Ορδίτης Αλέξιος Σπυρίδων.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

Καραντζάς Άγγελος του Βασιλείου., 2. Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων του Γεωργίου,3. Παναγιωτοπούλου Πηνελόπη Αργυρίου, 4. Πουλίδας Αθανάσιος του Νικολάου, Μπαχράς Ξενοφώντας του Ιωάννη, 6. Ραυτακόπουλος Αθανάσιος Παναγιώτη.

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE