Ι. Φωτήλας: Θα ρυθμιστούν τα δάνεια που χορηγήθηκαν με επιδότηση επιτοκίου του πρώην Ο.Ε.Κ.;

Το σχέδιο της κυβέρνησης για τη ρύθμιση των δανείων που χορηγήθηκαν με επιδότηση επιτοκίου του πρώην ΟΕΚ ρωτά τους Υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών ο βουλευτής Αχαΐας και Αν Τομεάρχης Υγείας της Νέας Δημοκρατίας Ιάσονας Φωτήλας. Ήδη με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις έχουν εγκριθεί ρυθμίσεις και για τους δικαιούχους εργατικής κατοικίας και για τους δανειολήπτες ίδιων κεφαλαίων του καταργηθέντος ΟΕΚ. Όμως, η ομάδα εργασίας τους Υπουργείου Εργασίας που συγκεντρώνει και επεξεργάζεται το σύνολο των δανείων που χορηγήθηκαν από τις τράπεζες στα πλαίσια του προγράμματος επιδότησης επιτοκίου (ώστε να υποβληθούν προτάσεις σε συνεργασία με τις τράπεζες, ευνοϊκών ρυθμίσεων για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών) δεν έχει ακόμη παρουσιάσει έργο. Για το λόγο αυτό ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί πότε θα ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:
Προς τους Υπουργούς
- Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- Οικονομικών
Θέμα: Θα ρυθμιστούν τα δάνεια που χορηγήθηκαν με επιδότηση επιτοκίου του πρώην
Ο.Ε.Κ.;

Σύμφωνα με το άρθ. 35 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α’/18.04.2013), ο ΟΑΕΔ καθίσταται
καθολικός διάδοχος και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των
καταργηθέντων ΝΠΔΔ Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και Οργανισμού Εργατικής
Εστίας (ΟΕΕ).

Συνεπώς, ο ΟΑΕΔ ανέλαβε την παρακολούθηση και διαχείριση οφειλών δικαιούχων του τέως
ΟΕΚ, στους οποίους είτε είχε παραχωρηθεί εργατική κατοικία είτε τους είχε χορηγηθεί
στεγαστικό δάνειο. Τα στεγαστικά δάνεια ήταν δύο κατηγοριών:
- Δάνεια από ίδια κεφάλαια για αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση, επέκταση και επισκευή
κατοικίας
- Δάνεια από κεφάλαια τραπεζών για αγορά και ανέγερση κατοικίας με επιδότηση του
επιτοκίου
Με την υπ’ αριθμ. 13097/661/2017 (ΦΕΚ 1403/Β’/13.04.2017) απόφαση της Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγκρίθηκαν ρυθμίσεις που
αφορούν στις ληξιπρόθεσμες και μη ληξιπρόθεσμες οφειλές δικαιούχων εργατικής κατοικίας
στους οικισμούς του τέως ΟΕΚ. Επίσης, προβλέπεται και επιμήκυνση της διάρκειας
αποπληρωμής των εν λόγω οφειλών. Στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 52246/3173/2018
(ΦΕΚ 539/Β’/16.02.2018) Υπουργική Απόφαση σχετικά με ρυθμίσεις αποπληρωμής οφειλών
δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ, επιμήκυνση
της διάρκειας αποπληρωμής τους καθώς και ειδικές ρυθμίσεις για ευπαθείς ομάδες
δικαιούχων. Ουσιαστικά, τους δόθηκε η δυνατότητα να ρυθμίζουν τον τρόπο
επαναπροσδιορισμού του χορηγηθέντος δανείου, τον τρόπο εξόφλησης του άκλητου
κεφαλαίου, τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, τους τόκους κεφαλαίου και υπερημερίας, τους
κεφαλοποιημένους τόκους, καθώς και την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των
οφειλών τους. Ωστόσο, η απόφαση αυτή εξαιρεί ένα μεγάλο αριθμό δανειοληπτών, και
συγκεκριμένα εκείνους που δεν έλαβαν το δάνειό τους από τα ίδια κεφάλαια του Ο.Ε.Κ.,
αλλά από πιστωτικά ιδρύματα με επιδότηση επιτοκίου. Πρόκειται για δάνεια που λήφθηκαν
από τράπεζες συμβεβλημένες με τον Ο.Ε.Κ., με επιδότηση επιτοκίου από τον Οργανισμό για
τα 9 πρώτα έτη. Για τα υπόλοιπα 6 έτη όμως, έως και την αποπληρωμή του δανείου, το
επιτόκιο βαραίνει το δανειολήπτη, άρα η δόση που κατατίθεται μηνιαίως αυξάνεται
δραματικά.
Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, έχει συσταθεί ομάδα εργασίας που συγκεντρώνει και επεξεργάζεται το σύνολο
των δανείων που χορηγήθηκαν από τις τράπεζες στα πλαίσια του προγράμματος επιδότησης
επιτοκίου, ώστε να υποβληθούν προτάσεις σε συνεργασία με τις τράπεζες, ευνοϊκών
ρυθμίσεων για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
1. Έχει ολοκληρωθεί το έργο της ομάδας εργασίας και οι συζητήσεις με τα τραπεζικά
ιδρύματα ώστε να βρεθούν ευνοϊκές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών που

έλαβαν τα δάνειά τους με επιδότηση επιτοκίου από τον τέως ΟΕΚ; Εάν ναι, ποιο είναι το
αποτέλεσμα των εργασιών; Εάν όχι, σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις και ποιο
είναι το χρονοδιάγραμμα;

Ο ερωτών βουλευτής

Ιάσονας Φωτήλας
Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE