Προκήρυξη υποτροφιών "JOHNS HOPKINS 2019-2020"

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του  Πανεπιστημίου Πατρών (Τμήμα Ιατρικής) και του Πανεπιστημίου Johns Hopkins των ΗΠΑ, το Πανεπιστήμιο Πατρών χρηματοδοτεί τη μετακίνηση φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, με σκοπό την έρευνα και την κλινική άσκηση.

Κατά την περίοδο της μετακίνησής τους (ακαδημαϊκό έτος 2019-2020) οι φοιτητές θα πρέπει να είναι προπτυχιακοί από το 5ο έτος φοίτησης και άνω, μεταπτυχιακοί ή/και υποψήφιοι διδάκτορες (οι οποίοι ως πρώτο πτυχίο έχουν αυτό της Ιατρικής), και να διατηρούν τη φοιτητική ιδιότητα.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι: Παρασκευή 31 Μαΐου 2019.

Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά της προκήρυξης μπορείτε να βρείτε: https://www.upatras.gr/el/node/8304

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE