Δημοπρατείται το έργο «Συντήρηση οδικού άξονα Αρχαία Ολυμπία-Φράγμα Αλφειού-Μακρίσια-Κρέστενα» της Π.Ε. Ηλείας

Στη δημοπράτηση του έργου «Συντήρηση Οδικού άξονα Αρχαία Ολυμπία -Φράγμα Αλφειού - Μακρίσια - Κρέστενα» προχωρά η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Πρόκειται για εργασίες συντήρησης και οδικής ασφάλειας στο επαρχιακό οδικό δικτύου της Π.Ε. Ηλείας.

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ κι έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Έχουν ήδη καταγραφεί τα σημεία του δρόμου που χρήζουν αποκατάστασης.

Προτεραιότητα θα δοθεί στις εργασίες επισκευής και συντήρησης για την αντιμετώπιση των υπαρχουσών φθορών. Θα εκτελεστούν εργασίες άρσης επικινδυνότητας και αποκαταστάσεις βλαβών σε στηθαία ασφαλείας, πινακίδες κατακόρυφης σήμανσης, οι οποίες θα είναι τοπικές και θα γίνονται τμηματικά.

Με βάση τα τεύχη δημοπράτησης ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής οικονομικών προσφορών είναι η 21η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών έχει οριστεί η 27η Φεβρουαρίου 2019.

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE