Αστικό ΚΤΕΛ Πάτρας: Τα χειμερινά δρομολόγια - Νέα αρίθμηση στις γραμμές

Νέα αρίθμηση έχουν πλέον όλες οι γραμμές του αστικού ΚΤΕΛ Πάτρας και από μονοψήφιο αριθμό περάσαμε σε τριψήφιο με διαχωρισμό των επιμέρους περιοχών που καλύπτουν. Επίσης έχει τεθεί σε εφαρμογή το χειμερινό πρόγραμμμα των δρομολογίων το οποίο έχει ανακοινωθεί και επίσημα. Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

ΓΡΑΜΜΗ Περιγραφή
10 PARKING- ΚΑΛΕΝΤΖΙΩΤΗΣ
11 PARKING-ΤΕΡΨΙΘΕΑ
18 ΛΙΜΑΝΙ -NEW PORT
20 ΚΕΝΤΡΟ-CENTER -ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
101 ΕΓΛΥΚΑΔΑ
101 ΕΓΛΥΚΑΔΑ - ΣΧΟΛΙΚΟ
102 ΔΙΑΚΟΥ
102 ΔΙΑΚΟΥ -ΛΥΚΟΧΩΡΟ
103 ΡΩΜΑΝΟΥ
103 ΡΩΜΑΝΟΥ - ΕΛΕΚΙΣΤΡΑ
104 ΤΕΡΨΙΘΕΑ
104 ΤΕΡΨΙΘΕΑ - ΣΧΟΛΙΚΟ
105 ΠΛΑΖ-PLAZ
106 ΡΟΜΑΝΤΖΑ
201 Τ.Ε.Ι. - ΤΑΡΑΜΠΟΥΡΑ
201 Τ.Ε.Ι. ΤΑΡΑΜΠΟΥΡΑ - ΣΧΟΛΙΚΟ
202 Ν.ΔΡΟΜΟΣ-ΣΥΧΑΙΝΑ
203 ΤΑΡΑΜΠΟΥΡΑ-ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ
301 ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ
301 ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ ΣΧΟΛΙΚΟ
302 ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ ΛΕΥΚΑ
303 ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ
303 ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ
303 ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ - ΠΛΑΖ- PLAZ
401 ΑΡΟΗ
402 ΚΕΝΤΡΟ - CENTER
501 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ
501 ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ - ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ
502 ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ ΜΕΣΩ ΕΥΑΣ
502 ΡΟΪΤΙΚΑ - ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ
503 ΚΕΝΤΡΟ - CENTER
503 ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ ΚΕΝΤΡΟ - CENTER
504 ΡΟΙΤΙΚΑ
505 ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΑ
601 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - UNIVERSITY/HOSPITAL
602 EXPRESS-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕIO - EXPRESS
UNIVERSITY/HOSPITAL
603 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΗΜΟΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΡΙΟΝ -
UNIVERSITY/HOSPITAL
604 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΙΟΝ -
UNIVERSITY/HOSPITAL
605 ΑΓ .ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
605 ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙ
606 ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ- ΚΑΣΤΕΛΛΟΚΑΜΠΟΣ - PORΤΟ RΙΟ
607 ΒΟΥΝΤΕΝΗ
607 ΒΟΥΝΤΕΝΗ- ΜΠΑΛΑΣ
608 ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ
609 ΚΕΝΤΡΟ - CENTER
610 EXPRESS -ΚΕΝΤΡΟ- CENTER
611 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-UNIVERSITY
612
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΕΣΤΙΑ- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -
UNIVERSITY/HOSPITAL
701 ΒΕΤΑ ΚΕΝΤΡΟ - CENTER
701 ΚΟΜΒΟΣ ΚΕΝΤΡΟ - CENTER
701 ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ ΚΕΝΤΡΟ - CENTER
702 ΣΟΥΛΙ
703 ΣΑΡΑΒΑΛΙ
703 ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ ΣΑΡΑΒΑΛΙ
704 ΣΑΡΑΒΑΛΙ ΚΡΗΝΗ
705 ΚΡΗΝΗ
706 ΠΕΡΙΒΟΛΑ - PARKING
706 ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ-ΠΕΡΙΒΟΛΑ -PARKING
707 ΣΟΥΛΙ ΣΑΡΑΒΑΛΙ
708 ΠΑΜΠΕΛΟΠΟNΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
801 ΑΝΩ - ΚΑΤΩ ΟΒΡΥΑ
801 ΔΕΜΕΝΙΚΑ- ΚΑΤΩ ΟΒΡΥΑ
801 ΔΕΜΕΝΙΚΑ-ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΟΒΡΥΑ
801 ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ- ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΟΡΥΑ
802 ΑΝΩ ΟΒΡΥΑ
802 ΔΕΜΕΝΙΚΑ - ΑΝΩ ΟΒΡΥΑ
802 ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ- ΑΝΩ ΟΡΥΑ
803 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
803 ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΘΕΑ
803 ΔΕΜΕΝΙΚΑ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΘΕΑ
803 ΔΕΜΕΝΙΚΑ- ΚΑΛΛΙΘΕΑ
804 ΚΕΝΤΡΟ - CENTER
804 ΔΕΜΕΝΙΚΑ - ΚΕΝΤΡΟ - CENTER
804 ΔΕΜΕΝΙΚΑ - ΚΟΥΚΟΥΛΙ - ΚΕΝΤΡΟ - CENTER
805 ΣΧΟΛΙΚΟ
901
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΩ ΕΛΛΗΝΟΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ
902 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΩ ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ

Τα χειμερινά δρομολόγια ισχύουν από την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019.
Αναλυτικά οι Γραμμές:

http://www.astikopatras.gr/

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2019 - 2020

Γραμμές Νο 101, 102, 103, 106 ΡΟΜΑΝΤΖΑ – ΕΓΛΥΚΑΔΑ – ΔΙΑΚΟΥ – ΡΩΜΑΝΟΥ
Πληροφορίες: 2610 453 930, 2610 323991


ΡΟΜΑΝΤΖΑ – ΕΓΛΥΚΑΔΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ:
 101: Από ΡΟΜΑΝΤΖΑ για ΕΓΛΥΚΑΔΑ: 06.20 – 06.50 – 07.00
 106: Από ΕΓΛΥΚΑΔΑ για ΡΟΜΑΝΤΖΑ: 06.20 – 06.40 – 07.00
 Από 07.20 έως 21.00 ανά 10 λεπτά
 Από 21.00 έως 22.40 ανά 20 λεπτά
ΣΑΒΒΑΤΟ:
 101: Από ΡΟΜΑΝΤΖΑ για ΕΓΛΥΚΑΔΑ: 06.30 – 06.50
 106: Από ΕΓΛΥΚΑΔΑ για ΡΟΜΑΝΤΖΑ: 06.30 – 06.50 – 07.10
 Από 07.20 έως 15.00 ανά 12 λεπτά
 Από 15.00 έως 21.00 ανά 15 λεπτά
 Από 21.00 έως 22.40 ανά 20 λεπτά
ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ:
 101: Από ΡΟΜΑΝΤΖΑ για ΕΓΛΥΚΑΔΑ 07.00 έως 22.40 ανά 20 λεπτά
 106: Από ΕΓΛΥΚΑΔΑ για ΡΟΜΑΝΤΖΑ: 07.00 έως 22.40 ανά 20 λεπτά

ΡΟΜΑΝΤΖΑ – ΔΙΑΚΟΥ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ:
 102: Από ΡΟΜΑΝΤΖΑ: 06.30 – 07.10 (ΛΥΚΟΧΩΡΟ) - 08.00 – 11.00 – 13.00 –
14.00 (ΛΥΚΟΧΩΡΟ) – 16.00 – 18.00 –21.00
 106: Από ΔΙΑΚΟΥ: 07.05 – 07.50 - 08.40 – 11.40 – 13.40 – 14.40 – 16.40 – 18.40 – 21.40
ΣΑΒΒΑΤΟ:
 102: Από ΡΟΜΑΝΤΖΑ: 06.30 – 08.00 – 11.00 –13.00 – 14.00 – 16.00 – 18.00 – 20.00
 106: Από ΔΙΑΚΟΥ: 07.05 – 08.40 – 11.40 –13.40 – 14.40 – 16.40 – 18.40 – 20.40
ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ:
 102: Από ΡΟΜΑΝΤΖΑ: 08.00 – 10.00 – 14.00 - 16.00 – 18.00 – 20.00
 106: Από ΔΙΑΚΟΥ: 08.40 –10.40 – 14.40 - 16.40 – 18.40 – 20.40
ΡΟΜΑΝΤΖΑ – ΕΛΕΚΙΣΤΡΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ:
 106: Aπό ΕΛΕΚΙΣΤΡΑ 6.55, ΑΠΟ ΡΩΜΑΝΟΥ 7.05
 103: Από ΡΟΜΑΝΤΖΑ 14.30
ΣΑΒΒΑΤΟ, ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ: Δεν εκτελούνται δρομολόγια

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2019 - 2020
Γραμμή Νο 201, 202 ΤΑΡΑΜΠΟΥΡΑ – Ν. ΔΡΟΜΟΣ
Πληροφορίες: 2610 323 991 & 2610 323 930
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ:
202: Από ΤΑΡΑΜΠΟΥΡΑ: 6.00
201: Από Ν. ΔΡΟΜΟ: 06.00
 Από 06.00 έως 07.00 ανά 20 λεπτά
 Από 07.00 έως 14.00 ανά 8 λεπτά
 Από 14.00 έως 22.00 ανά 10 λεπτά
 Από 22.00 έως 22.40 ανά 20 λεπτά
ΣΑΒΒΑΤΟ:
202: Από ΤΑΡΑΜΠΟΥΡΑ: 06.20 - 06.40 –07.00
201: Από Ν. ΔΡΟΜΟ: 06.20 – 06.40 – 07.00
 Από 07.00 έως 15.00 ανά 12 λεπτά
 Από 15.00 έως 20.00 ανά 15 λεπτά
 Από 20.00 έως 22.40 ανά 20 λεπτά
ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ:
 Από 7.10 έως 13.00 ανά 30 λεπτά
 Από 13.00 έως 22.00 ανά 15 λεπτά
 Από 22.00 έως 22.40 ανά 20 λεπτά
 Όλες τις ημέρες εκτός Κυριακής υπάρχει δρομολόγιο από ΤΕΙ
(ΤΑΡΑΜΠΟΥΡΑ) και από Ν.ΔΡΟΜΟ στις 23.15
 Όλες τις ημέρες τελευταίο δρομολόγιο από ΝΕΟ ΔΡΟΜΟ για
ΤΑΡΑΜΠΟΥΡΑ (Τ.Ε.Ι.) στις 24.00

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2019- 2020
Γραμμή Νο 301, 303 ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ –- ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ
Πληροφορίες: 2610 323 991 & 2610 453 930
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ:
303: Από ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ: 05.30
301: Από ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ: 06.00
 Από 06.00 έως 06.40 ανά 20 λεπτά
 Από 06.40 έως 15.00 ανά 10 λεπτά
 Από 15.00 έως 21.00 ανά 12 λεπτά
 Από 21.00 έως 22.40 ανά 20 λεπτά
ΣΑΒΒΑΤΟ:
 Από 06.20 έως 07.40 ανά 20 λεπτά
 Από 07.40 έως 15.00 ανά 12 λεπτά
 Από 15.00 έως 21.00 ανά 15 λεπτά
 Από 21.00 έως 22.40 ανά 20 λεπτά
ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ:
 Από 07.00 έως 15.00 ανά 30 λεπτά
 Από 15.00 έως 22.40 ανά 20 λεπτά
Γραμμή Νο 302 ΛΕΥΚΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ

6.50

8.30

10.00

11.30

13.00

14.00

15.30

17.00

18.30

20.00

21.00

22.20

ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ

7.00

8.20

10.00

11.25

13.00

14.00

16.30

18.00

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ

8.00

11.00

22.15

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2019 - 2020
Γραμμή Νο 401, 402 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΡΟΗ
Πληροφορίες: 2610 453 930 & 2610 323 991
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ:
 401: Από ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ: από 06.30 έως 21.30 ανά 45 λεπτά
 402: Από ΑΡΟΗ: από 06.45 έως 21.45 ανά 45 λεπτά
ΣΑΒΒΑΤΟ:
Από 7.00 έως 14.30 ανά 45 λεπτά
ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ:
Δεν εκτελούνται δρομολόγια
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΗΣ Νο4

6.30 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΡΟΗ 6.45
7.15 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΡΟΗ 7.30
8.00 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΡΟΗ 8.15
8.45 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΡΟΗ 9.00
9.30 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΡΟΗ 9.45
10.15 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΡΟΗ 10.30
11.00 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΡΟΗ 11.15
11.45 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΡΟΗ 12.00
12.30 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΡΟΗ 12.45
13.15 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΡΟΗ 13.30
14.00 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΡΟΗ 14.15
14.45 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΡΟΗ 15.00
15.30 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΡΟΗ 15.45
16.15 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΡΟΗ 16.30
17.00 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΡΟΗ 17.15
17.45 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΡΟΗ 18.00
18.30 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΡΟΗ 18.45
19.15 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΡΟΗ 19.30
20.00 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΡΟΗ 20.15
20.45 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΡΟΗ 21.00
21.30 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΡΟΗ 21.45

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΓΡΑΜΜΗΣ Νο4

7.00 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΡΟΗ 7.15
7.45 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΡΟΗ 8.00
8.30 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΡΟΗ 8.45
9.15 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΡΟΗ 9.30
10.00 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΡΟΗ 10.15
10.45 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΡΟΗ 11.00
11.30 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΡΟΗ 11.45
12.15 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΡΟΗ 12.30
13.00 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΡΟΗ 13.15
13.45 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΡΟΗ 14.00
14.30 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΡΟΗ 14.45

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2019 - 2020
501: ΠΡΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 503: ΚΕΝΤΡΟ
501: ΠΡΟΣ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ-ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 503: ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ ΚΕΝΤΡΟ
502: ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Δρομολόγιο

05.30 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 06.00 15.30 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 16.10
06.00 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ - ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ 06.30 16.00 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ - ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ 16.40
06.25 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 06.55 16.30 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 17.10
06.55 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ - ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ 07.25 16.45 ΡΟΙΤΙΚΑ - ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ - ΤΣΑΟΥΣΗ 17.15
07.20 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 07.55 17.00 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ - ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ 17.40
07.30 ΕΥΑ - ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ - ΤΣΑΟΥΣΗ 08.00 17.30 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 18.10
07.40 ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ -ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 08.20 18.00 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ - ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ 18.40
08.00 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ - ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ 08.40 18.30 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 19.10
08.20 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 09.00 19.00 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ - ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ 19.40
08.40 ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ -ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 09.20 19.30 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 20.10
09.00 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ - ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ 09.40 20.00 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ - ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ 20.40
09.20 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 10.00 20.15 ΡΟΙΤΙΚΑ - ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ - ΤΣΑΟΥΣΗ 20.45
09.30 Α. ΡΟΙΤΙΚΑ - ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ - ΤΣΑΟΥΣΗ 10.00 20.30 ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ -ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 21.10
09.40 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 10.20 21.00 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 21.35
10.00 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ - ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ 10.40 21.30 ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ -ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 22.05
10.20 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 11.00 22.00 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 22.40
10.40 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 11.20 22.40 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 23.10
11.00 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ - ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ 11.40
11.20 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 12.00
11.40 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 12.20
12.00 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 12.40
12.20 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 13.00
12.40 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 13.20
13.00 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ - ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ 13.40
13.10 Α. ΡΟΙΤΙΚΑ - ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ - ΕΥΑ 13.40
13.20 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 14.00
13.40 ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ -ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 14.20
13.50 ΡΟΙΤΙΚΑ - ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ - ΕΥΑ 14.20
14.00 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ - ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ 14.40
14.20 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 15.00
14.40 ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ -ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 15.20
15.00 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ - ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ 15.40


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

07.30 0
09.30
13.10
13.50
16.45
20.15

ΣΑΒΒΑΤΟ

07.20

09.15
13.50

ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ: Κανένα δρομολόγιο

ΣΑΒΒΑΤΟ
Δρομολόγιο
6.30 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 7.05
7.00 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ - ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ 7.40
7.20 ΕΥΑ - ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ - ΤΣΑΟΥΣΗ 7.50
7.30 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 8.10
8.00 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ - ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ 8.40
8.30 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 9.10
9.00 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ - ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ 9.40
9.15 ΡΟΙΤΙΚΑ - ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ - ΤΣΑΟΥΣΗ 9.45
9.30 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 10.10
10.00 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 10.40
10.30 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 11.10
11.00 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 11.40
11.30 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 12.10
12.00 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 12.40
12.30 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 13.10
13.00 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 13.40
13.30 ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ - ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 14.10
13.50 ΡΟΙΤΙΚΑ - ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ - ΕΥΑ 14.20
14.00 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 14.40
14.30 ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ - ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 15.10
15.00 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 15.40
15.30 ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ - ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 16.10
16.00 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 16.40
17.00 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ - ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ 17.40
17.30 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 18.10
18.00 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 18.40
18.30 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 19.10
19.00 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ - ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ 19.40
20.00 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 20.40
21.00 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 21.35
21.30 ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ - ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 22.05
22.00 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 22.40
22.40 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 23.10

ΚΥΡΙΑΚΗ

7.30 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ - ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ 8.10

8.30 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 9.10

9.30 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 10.10

10.30 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 11.10

11.30 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 12.10

12.30 ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ - ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 13.10

13.30 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 14.10

14.30 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 15.10

15.30 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 16.10

16.30 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 17.10

117.30 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 18.10

18.30 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 19.10

19.30 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 20.10

20.30 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 21.10

21.30 ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ - ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ 22.10

22.40 ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ

Γραμμή Νο 601,603,604,605,606,607,608,609 ΕΡΜΟΥ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΡΙΟΝ - ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΔΗΜΟΡΗΓΟΠΟΥΛΟ -
ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ - ΚΑΣΤΕΛΛΟΚΑΜΠΟΣ - ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ - ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ -

Πληροφορίες: 2610 994849 & 2610 453930

601: ΠΑΝ/ΜΙΟ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
603: ΠΑΝ/ΜΙΟ-ΝΟΣΟΚ.-ΑΓ.ΒΑΣΙΛ.-ΔΗΜ/ΛΟ-ΡΙΟ
604: ΠΑΝ/ΜΙΟ-ΝΟΣΟΚ.-ΡΙΟ
605: ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΛΑΤΑΝΙ

606: ΠΑΡ.ΠΡΟΑΣΤ.-ΚΑΣΤ.-PORTO RIO
607: BOYNTENH-ΜΠΑΛΑ
608: ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ
609: ΚΕΝΤΡΟ

05.35 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΡΙΟΝ (πλην Κυριακής) 06.00 14.05 ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΔΗΜΟΡΗΓΟΠΟΥΛΟ - ΡΙΟΝ 14.35
06.00 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 06.50 14.10 ΠΑΡ. ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ - ΚΑΣΤΕΛΛ. - ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ 14.30
06.30 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΡΙΟ 07.00 14.15 ΒΟΥΝΤΕΝΗ ΜΠΑΛΑ (πλην Σ/Κ) 14.45
06.45 ΣΧ. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙ - ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14.35 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 15.05
06.50 ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ (πλην Κυριακής) 07.25 15.05 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΡΙΟΝ 15.35
07.00 ΒΟΥΝΤΕΝΗ - ΜΠΑΛΑ (πλην Κυριακής) 07.30 15.10 ΠΑΡ. ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ - ΚΑΣΤΕΛΛ. - ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ 15.30
07.00 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΡΙΟΝ 07.30 15.35 ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΡΙΟΝ 16.05
07.10 ΠΑΡ. ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ - ΚΑΣΤΕΛΛ. - ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ (πλην Κυρ) 07.30 16.05 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΡΙΟΝ 16.35
07.25 ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΔΗΜΟΡΗΓΟΠΟΥΛΟ - ΡΙΟΝ 08.00 16.10 ΠΑΡ. ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ - ΚΑΣΤΕΛΛ. - ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ 16.30
08.05 ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΔΗΜΟΡΗΓΟΠΟΥΛΟ - ΡΙΟΝ 08.35 16.30 ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ (πλην Σ/Κ) 17.10
08.10 ΠΑΡ. ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ - ΚΑΣΤΕΛΛ. - ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ 08.30 16.35 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 17.05
08.35 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 09.05 17.05 ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΡΙΟΝ 17.35
09.05 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΡΙΟΝ 09.35 17.10 ΠΑΡ. ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ - ΚΑΣΤΕΛΛ. - ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ 17.10
09.10 ΠΑΡ. ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ - ΚΑΣΤΕΛΛ. - ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ 09.30 17.35 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 18.10
09.15 ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ (πλην Κυριακής) 09.55 18.05 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΡΙΟΝ 18.35
09.35 ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΡΙΟΝ 10.05 18.10 ΠΑΡ. ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ - ΚΑΣΤΕΛΛ. - ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ 18.30
10.00 ΒΟΥΝΤΕΝΗ (πλην Κυριακής) 10.30 18.35 ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΡΙΟΝ 19.05
10.05 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΡΙΟΝ 10.35 19.05 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΡΙΟΝ 19.35
10.10 ΠΑΡ. ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ - ΚΑΣΤΕΛΛ. - ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ 10.30 19.10 ΠΑΡ. ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ - ΚΑΣΤΕΛΛ. - ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ 19.30
10.35 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 11.05 19.35 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 20.05
11.05 ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΡΙΟΝ 11.35 20.05 ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΡΙΟΝ 20.35
11.10 ΠΑΡ. ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ - ΚΑΣΤΕΛΛ. - ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ 11.30 20.10 ΠΑΡ. ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ - ΚΑΣΤΕΛΛ. - ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ 20.30
11.35 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 12.05 20.35 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 21.05
12.05 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΡΙΟΝ 12.35 21.05 ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ (πλην Σ/Κ) 21.50
12.10 ΠΑΡ. ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ - ΚΑΣΤΕΛΛ. - ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ 12.30 21.10 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΡΙΟΝ 21.45
12.30 ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ (πλην Κυριακής) 13.15 21.20 ΠΑΡ. ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ - ΚΑΣΤΕΛΛ. - ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ 21.30
12.35 ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΔΗΜΟΡΗΓΟΠΟΥΛΟ - ΡΙΟΝ 13.05 21.35 ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΔΗΜΟΡΗΓΟΠΟΥΛΟ - ΡΙΟΝ 22.05
13.10 ΠΑΡ. ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ - ΚΑΣΤΕΛΛ. - ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ 13.30 22.00 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΡΙΟΝ 22.35
13.05 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΡΙΟΝ 13.35 22.40 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΡΙΟΝ 23.10
13.35 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 14.05 23.15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΡΙΟΝ
13.55 ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ (πλην Κ) 14.35
* Όλα τα δρομολόγια ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΔΗΜ/ΛΟΥ & ΡΙΟΥ περνούν από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΣΗΜ. Το δρομολόγιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ πυκνώνει κατά τις ώρες αιχμής και εκτελείται κάθε 3 με 7 λεπτά

Καθημερινά το τελευταίο δρομολόγιο από ΕΡΜΟΥ προς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΡΙΟ είναι στις 24.00.

Γραμμή No 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707 ΠΕΡΙΒΟΛΑ, ΣΟΥΛΙ, ΣΑΡΑΒΑΛΙ , ΚΡΗΝΗ
701: ΒΕΤΑ ΚΕΝΤΡΟ, ΚΟΜΒΟΣ ΚΕΝΤΡΟ, ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ ΚΕΝΤΡΟ
702: ΣΟΥΛΙ, 703: ΣΑΡΑΒΑΛΙ, ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ- ΣΑΡΑΒΑΛΙ
704: ΣΑΡΑΒΑΛΙ- ΚΡΗΝΗ 705: ΚΡΗΝΗ
706: PARKING, ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ ΠΕΡΙΒΟΛΑ-PARKING 707: ΣΟΥΛΙ-ΣΑΡΑΒΑΛΙ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ MINI-BUS

6.20 ΣΟΥΛΙ - ΠΟΤ-ΣΑΡΑΒΑΛΙ - ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ
6.55 KOMBO - ΚΡΗΝΗ - ΣΑΡΑΒΑΛΙ - ΠΕΤΡΑΔΙ

Νο 7 ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) - ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ 7.20

7.20 Νο 7 ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) - ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ 7.40 ΣΟΥΛΙ - ΠΟΤΑΜΙ- ΕΚΚΛΗΣΙΑ
7.40 ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ - Νο 7 ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) - ΚΟΜΒΟ 8.00
8.00 Νο 7 ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) - ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ 8.20 ΣΟΥΛΙ - ΠΟΤΑΜΙ- ΕΚΚΛΗΣΙΑ 8.30
8.20 ΚΟΜΒΟ - Νο 7 ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) 8.40 ΚΡΗΝΗ - ΣΑΡΑΒΑΛΙ - ΠΕΤΡΑΔΙ 8.50
8.40 Νο 7 ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) - ΚΟΜΒΟ 9.00
9.00 Νο 7 ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) - ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ 9.20 ΣΟΥΛΙ - ΠΟΤΑΜΙ- ΕΚΚΛΗΣΙΑ 9.30
9.20 ΚΟΜΒΟ - Νο 7 ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) 9.40 ΣΑΡΑΒΑΛΙ-ΠΕΤΡΑΔΑΚΙ 9.50
9.40 ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ - Νο 7 ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) - ΚΟΜΒΟ 10.00
10.00 Νο 7 ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) 10.20 ΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΠΟΤΑΜΙ-ΣΟΥΛΙ 10.30
10.20 ΚΟΜΒΟ - Νο 7 ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) 10.40 ΚΡΗΝΗ - ΣΑΡΑΒΑΛΙ - ΠΕΤΡΑΔΙ 10.50
10.40 Νο 7 ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) 11.00
11.00 Νο 7 ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) - ΚΟΜΒΟ 11.20
11.20 Νο 7 ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) 11.40 ΣΟΥΛΙ - ΠΟΤΑΜΙ- ΕΚΚΛΗΣΙΑ 11.50
11.40 ΚΟΜΒΟ - Νο 7 ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) 12.00 ΣΑΡΑΒΑΛΙ - ΚΡΗΝΗ 12.15
12.00 ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ - Νο 7 ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) 12.20
12.20 Νο 7 ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) - ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ 12.40
12.40 Νο 7 ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) 13.00 ΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΠΟΤΑΜΙ-ΣΟΥΛΙ
13.00 ΚΟΜΒΟ - Νο 7 ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) 13.20 ΣΑΡΑΒΑΛΙ - ΚΡΗΝΗ
13.20 ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ - Νο 7 ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) - ΚΟΜΒΟ 13.45
13.40 Νο 7 ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) 14.00 ΣΟΥΛΙ - ΠΟΤΑΜΙ- ΕΚΚΛΗΣΙΑ
14.05 ΚΟΜΒΟ - Νο 7 ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) - ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ 14.25 ΣΑΡΑΒΑΛΙ - ΚΡΗΝΗ 14.30
14.20 ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ - Νο 7 ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) - ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ 14.40
14.40 Νο 7 ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) 15.00 ΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΠΟΤΑΜΙ-ΣΟΥΛΙ
15.00 ΚΟΜΒΟ - Νο 7 ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) 15.20 ΣΑΡΑΒΑΛΙ-ΠΕΤΡΑΔΑΚΙ 15.30
15.20 Νο 7 ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) - ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ 15.40
15.40 Νο 7 ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) - ΚΟΜΒΟ 16.00 ΣΟΥΛΙ - ΠΟΤΑΜΙ- ΕΚΚΛΗΣΙΑ 16.10
16.00 ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ - Νο 7 ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) 16.20
16.20 ΚΟΜΒΟ - Νο 7 ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) 16.40 ΚΡΗΝΗ - ΣΑΡΑΒΑΛΙ - ΠΕΤΡΑΔΙ 16.50
16.40 ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΠΟΤΑΜΙ - ΣΟΥΛΙ - ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ 17.00 ΑΠΕΥΘΕΙΕΑΣ
17.00 Νο 7 ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) - ΚΟΜΒΟ 17.20
17.20 Νο 7 ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) 17.40
17.40 ΚΟΜΒΟ - Νο 7 ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) - ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ 18.00 ΣΑΡΑΒΑΛΙ 18.10
18.00 Νο 7 ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) 18.20 ΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΠΟΤΑΜΙ-ΣΟΥΛΙ 18.30
18.20 Νο 7 ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) - ΚΟΜΒΟ 18.40
18.40 Νο 7 ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) 19.00
19.00 ΚΟΜΒΟ - Νο 7 ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) - ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ 19.20 ΣΑΡΑΒΑΛΙ 19.30
19.20 Νο 7 ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) 19.40 ΣΟΥΛΙ - ΠΟΤΑΜΙ- ΕΚΚΛΗΣΙΑ 19.50
19.40 Νο 7 ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) - ΚΟΜΒΟ 20.00
20.00 Νο 7 ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) 20.20 ΣΟΥΛΙ - ΠΟΤΑΜΙ- ΕΚΚΛΗΣΙΑ 20.30
20.20 ΚΟΜΒΟ - Νο 7 ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) 20.40 ΣΑΡΑΒΑΛΙ - ΚΡΗΝΗ 20.50
20.40 ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ - Νο 7 ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) - ΚΟΜΒΟ 21.00
21.00 Νο 7 ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) - ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ 21.20 ΣΟΥΛΙ - ΠΟΤΑΜΙ- ΕΚΚΛΗΣΙΑ 21.30
21.20 ΚΟΜΒΟ - Νο 7 ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) 21.40 ΣΑΡΑΒΑΛΙ 21.45
21.40 ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ - Νο 7 ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) 22.00
22.00 Νο 7 ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) 22.20 ΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΠΟΤΑΜΙ-ΣΟΥΛΙ 22.30
22.20 Νο 7 ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) ....
22.40 Νο 7 ΠΑΡΚΙΝΚ(ΠΕΡΙΒΟΛΑ) 23.00 ΣΟΥΛΙ - ΠΟΤΑΜΙ- ΣΑΡΑΒΑΛΙ 23.10

ΣΑΒΒΑΤΟ
6.20' Σούλι-ποτάμι-Μπεγουλάκι 6.45'
7.00' Κρήνη-Σαραβ-Πετραδάκι 7.45'
7.30' Σαραβ-Μπεγουλάκι 7.50'
8.00' Σούλι-ποτάμι-Εκκλησία 8.25'
8.30' Σαραβ-Πετραδ-Μπεγουλάκι 8.50'
9.00' Σούλι Ποτάμι - Σαραβάλι - Πετραδάκι 9.30'
10.00' Εκκλησία-ποτάμι-Σούλι 10.25'
10.30' Κρήνη-Σαραβάλι-Πετραδάκι-Μπεγουλάκι 11.00'
11.30' Σουλι-Σαραβ.-Πετραδάκι 12.00'
12.00' Εκκλησία-Ποτάμι - Σούλι 12.25'
12.30 Μπεγουλάκι-Σαραβάλι-Πετραδάκι 13.00'
13.00' Σούλι-ποτάμι-Εκκλησία 13.25'
13.30' Μπεγουλάκι - Σαραβάλι 14.00'
14.00' Εκκλησία-ποτάμι-Σούλι 14.25'
14.30' Μπεγ.-Κρήνη-Σαραβάλι-Πετραδ. 15.05'
15.30' Σούλι-ποτάμι-Σαραβάλι 16.00'
17.00' Σούλι-ποτάμι-Σαραβάλι 17.30'
18.30' Σούλι-ποτάμι-Σαραβάλι 19.00'
20.00' Σούλι-ποτάμι-Σαραβάλι 20.30'
21.30' Σούλι-ποτάμι-Σαραβάλι 22.00'
22.40' Σούλι-ποτάμι-Σαραβάλι 23.05'

ΚΥΡΙΑΚΗ

8.00' Σούλι-ποτάμι-Σαραβάλι 8.30'
10.00' Σούλι-ποτάμι-Κεφαλλοβ. 10.30'
12.00' Σούλι-ποτάμι-Σαραβάλι 12.30'
14.00' Σούλι-ποτάμι-Σαραβάλι 14.30'
16.00' Σούλι-ποτάμι-Σαραβάλι 16.30'
18.00' Σούλι-ποτάμι-Σαραβάλι 18.30'
20.00' Σούλι-ποτάμι-Σαραβάλι 20.30'
22.00' Σούλι-ποτάμι-Σαραβάλι 22.30'

Γραμμή No 801,802,803,804 ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΟΒΡΥΑ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΘΕΑ

801: ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΟΒΡΥΑ, ΔΕΜΕΝΙΚΑ - Α.Κ. ΟΒΡΥΑ,

ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ- Α.Κ. ΟΒΡΥΑ

803: ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΘΕΑ, ΔΕΜΕΝΙΚΑ-
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΘΕΑ

804: ΚΕΝΤΡΟ, ΔΕΜΕΝΙΚΑ - ΚΕΝΤΡΟ,
ΔΕΜΕΝΙΚΑ-ΚΟΥΚΟΥΛΙ (ΣΧΟΛΙΚΟ)-

ΚΕΝΤΡΟ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ

ΑΠΌ ΚΡΗΤΙΚΟΥ - Άνω Οβρυά - Δεμένικα 05.10' 14.00' Πρ.Ηλίας - Ανω Κάτω Οβρυά 14.45
05.45' Ανω Κάτω Οβρυά 06.15' 14.10' Δεμένικα - Καλλιθέα - Θέα 14.55'
- Από Κρητικού Άνω Οβρυά 06.00' 14.20' Ανω Κάτω Οβρυά 15.00'
06.00' ΝΈΟ-Καλλιθέα-Θέα 06.40' 14.40' Ανω Κάτω Οβρυά 15.20'
06.20' Ανω Κάτω Οβρυά - Δεμένικα 06.55' 15.00' Δεμένικα-Ανω Κάτω Οβρυά 15.40'
06.40' Άνω Κάτω Οβρυά 07.15' 15.20' Ανω Κάτω Οβρυά 16.00'
06.50' Καλλιθέα -Θέα-Δεμένικα-Κουκούλι 07.30' 15.30' Καλλιθέα-Θέα 16.10'
06.55' Πρ.Ηλία–ΆνωΚάτω Οβρυά-Κουκούλι 07.30 15.40' Άνω Κάτω Οβρυά - Δεμένικα 16.20'
07.20 Ανω Κάτω Οβρυά - Δεμένικα 07.55 16.00' Ανω Κάτω Οβρυά 16.40'
07.35' Πρ.Ηλία - Ανω Κάτω Οβρυά 08.20' 16.20' Ανω Κάτω Οβρυά 17.00'
08.00' Ανω Κάτω Οβρυά 08.40' 16.40' Ανω Κάτω Οβρυά 17.20'
08.10' Καλλιθέα-Θέα 08.55' 17.00' Ανω Κάτω Οβρυά 17.40'
08.20' Ανω Κάτω Οβρυά - Δεμένικα 09.00' 17.10' Καλλιθέα-Θέα-Δεμένικα 17.50'
08.40' Ανω Κάτω Οβρυά 09.20' 17.20' Άνω Κάτω Οβρυά 18.00'
09.00' Ανω Κάτω Οβρυά 09.40' 17.40' Ανω Κάτω Οβρυά 18.20'
09.20' Πρ.Ηλία-Ανω Κάτω Οβρυά 10.00' 18.00' Ανω Κάτω Οβρυά 18.40'
09.40' Ανω Κάτω Οβρυά 10.20' 18.20' Ανω Κάτω Οβρυά 19.00'
10.00' Ανω Κάτω Οβρυά 10.40' 18.40' Δεμένικα - Ανω Κάτω Οβρυά 19.25'
10.20' Ανω Κάτω Οβρυά - Δεμένικα 11.00' 18.50' Καλλιθέα 19.30'
10.30' Καλλιθέα 11.10' 19.00' Πρ. Ηλία - Ανω Κάτω Οβρυά 19.45'
10.40' Ανω Κάτω Οβρυά 11.20' 19.20' Άνω Κάτω Οβρυά 20.00'
11.00' Ανω Κάτω Οβρυά 11.40' 19.40' Ανω Κάτω Οβρυά 20.20'
11.20' Ανω Κάτω Οβρυά 12.00' 20.00' Δεμένικα - Ανω Κάτω Οβρυά 20.45'
11.40' Ανω Κάτω Οβρυά 12.20' 20.20' Ανω Κάτω Οβρυά 21.00'
12.00' Ανω Κάτω Οβρυά 12.45' 20.40' Ανω Κάτω Οβρυά 21.20'
12.20' Πρ. Ηλία - Άνω Κάτω Οβρυά 13.05' 21.00' Ανω Κάτω Οβρυά 21.40'
12.30' Δεμένικα - Καλλιθέα - θέα 13.20' 21.10' Καλλιθέα-Θέα 21.55'
12.40' Ανω Κάτω Οβρυά 13.20' 21.20' Ανω Κάτω Οβρυά 22.00'
13.00' Ανω Κάτω Οβρυά 13.40' 21.40' Ανω Κάτω Οβρυά 22.20'
13.20' Ανω Κάτω Οβρυά - Δεμένικα 14.05' 22.00' Δεμένικα - Ανω Κάτω Οβρυά 22.40'
13.35' Δεμένικα-Ανω Κάτω Οβρυά 14.20' 22.20' Καλλιθέα-Θέα 23.00'
13.45' Καλλιθέα-Θέα 14.25' 22.40' Ανω Κάτω Οβρυά 23.20'

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

ΑΠΌ ΚΡΗΤ.- Άνω Οβρυά - Δεμένικα 05.10' 14.00' Δεμένικα-Ανω Κάτω Οβρυά 14.45'
05.45' Ανω Κάτω Οβρυά 06.15' 14.15' Καλλιθέα-Θέα 14.55'
06.30' Ανω Κάτω Οβρυά - Δεμένικα 07.05' 14.30' Ανω Κάτω Οβρυά 15.15'
07.00' Ανω Κάτω Οβρυά 07.35' 15.00' Δεμένικα-Ανω Κάτω Οβρυά 15.45'
07.15' Καλλιθέα-Θέα - Δεμένικα 07.55' 15.30' Ανω Κάτω Οβρυά 16.10'
07.30' Πρ.Ηλία-Ανω Κάτω Οβρυά 08.10' 16.00' Ανω Κάτω Οβρυά 16.40'
08.00' Ανω Κάτω Οβρυά-Δεμένικα 08.40' 16.30' Ανω Κάτω Οβρυά 17.10'
08.30' Ανω Κάτω Οβρυά 09.10' 17.00' Ανω Κάτω Οβρυά 17.40'
09.00' Ανω Κάτω Οβρυά 09.40' 17.30' Ανω Κάτω Οβρυά 18.10'
09.30' Πρ.Ηλία-Ανω Κάτω Οβρυά 10.10' 18.00' Ανω Κάτω Οβρυά 18.40'
10.00' Ανω Κάτω Οβρυά-Δεμένικα 10.40' 18.30' Ανω Κάτω Οβρυά - Δεμένικα 19.10'
10.15' Καλλιθέα-Θέα 11.55' 19.00' Ανω Κάτω Οβρυά 19.40'
10.30' Ανω Κάτω Οβρυά 11.10' 19.30' Ανω Κάτω Οβρυά 20.10'
11.00' Ανω Κάτω Οβρυά 11.40' 20.00' Ανω Κάτω Οβρυά 20.40'
11.30 Ανω Κάτω Οβρυά 12.10' 20.30' Καλλιθέα-Θέα 21.10'
12.00' Δεμένικα-Ανω Κάτω Οβρυά 12.45' 21.00' Ανω Κάτω Οβρυά 21.40'
12.15' Καλλιθέα 12.55' 21.30' Ανω Κάτω Οβρυά 22.10'
12.30' Ανω Κάτω Οβρυά 13.10' 22.00' Δεμένικα - Ανω Κάτω Οβρυά 22.40'
13.00' Δεμένικα-Ανω Κάτω Οβρυά 13.45' 22.40' Ανω Κάτω Οβρυά 23.20'
13.30' Ανω Κάτω Οβρυά 14.10'

ΚΥΡΙΑΚΗ
07.00' Ανω Κάτω Οβρυά 07.30' 15.00' Ανω Κάτω Οβρυά 15.30'
08.00' Ανω Κάτω Οβρυά-Δεμένικα 08.30' 16.00' Ανω Κάτω Οβρυά 16.30'
09.00' Ανω Κάτω Οβρυά 09.30' 17.00' Ανω Κάτω Οβρυά 17.30'
10.00' Ανω Κάτω Οβρυά 10.30' 18.00' Ανω Κάτω Οβρυά 18.30'
11.00' Ανω Κάτω Οβρυά 11.30' 19.00' Ανω Κάτω Οβρυά 19.30'
12.00' Ανω Κάτω Οβρυά 12.30' 20.00' Ανω Κάτω Οβρυά 20.30'
13.00' Δεμένικα-Ανω Κάτω Οβρυά 13.30' 21.15' Ανω Κάτω Οβρυά 21.45'
14.00' Ανω Κάτω Οβρυά 14.30' 22.40' Ανω Κάτω Οβρυά 23.15'

Γραμμή Νο 901, 902 ΑΡΑΤΟΥ – ΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ –
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΙΟΥ
Πληροφορίες: 2610 453 930 & 2610 323 991
901: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ –ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΩ ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ
902: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΩ ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ:
 Από ΑΡΑΤΟΥ:
 από 07.40 έως 15.00 ανά 20 λεπτά
 από 15.00 έως 20.30 ανά 30 λεπτά
 Από ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΙΟΥ:
 από 08.10 έως 15.30 ανά 20 λεπτά
 από 15.30 έως 21.00 ανά 30 λεπτά
ΣΑΒΒΑΤΟ, ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ:
Δεν εκτελούνται δρομολόγια
Η διαδρομή της επιστροφής θα γίνετε από Ιλισού (La Notte) και της μετάβασης από Μποζαίτικα

ΓραμμήΝο 118 ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ
Πληροφορίες: 2610 323 991 & 2610 453 930
ΔΙΑΔΡΟΜΗ: ΛΙΜΑΝΙ – ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ – ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ – ΖΑΙΜΗ – ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ –
ΟΘ. ΑΜΑΛΙΑΣ – ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ - ΛΙΜΑΝΙ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ:
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 & 17.45
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΙΑΣ:
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 & 17.30

ΓραμμήΝο 111 ΠΑΡΚΙΝ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ (ΔΕΛΦΙΝΙ – ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ)
Πληροφορίες: 2610 323 991 & 2610 453 930
ΔΙΑΔΡΟΜΗ: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ – ΟΘΩΝΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ – ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΓ.
ΑΝΔΡΕΟΥ – ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ:
Από 06.20 έως 21.40 ανά 20 λεπτά
ΣΑΒΒΑΤΟ:
Από 8.00 έως 15.20 ανά 20 λεπτά
ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ:
Δεν εκτελούνται δρομολόγια

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE